Uwagi do założeń reformy szkolnictwa wyższego

logo-uj

Uwagi do założeń do reformy szkolnictwa wyższego „Partnerstwo dla wiedzy” zgłoszone podczas debaty na Uniwersytecie Jagiellońskim

Serwis UJ 

W trakcie debaty zgłoszono szereg uwag o charakterze ogólnym i szczegółowym. 
 
Uwagi ogólne
  •  W propozycjach brakuje wizji i celów strategicznych, jak również powiązań między poszczególnymi modułami.
  • Brak diagnozy  aktualnego stanu oraz oceny efektów wprowadzonych nie tak dawno zmian (od 2 lat jest realizowany nowy model w zakresie prowadzenia przewodów habilitacyjnych akcentujący autonomię wydziałów)
  • Brak symulacji proponowanych zmian.
  • W przedstawionym projekcie zaznacza się wyraźna niespójność między założeniami  ogólnymi (generalnie słusznymi) a proponowanymi rozwiązaniami szczegółowymi, które de facto utrudniają wprowadzenie i realizację zamierzonych zmian.
  • Całości propozycji brak perspektywy europejskiej………….