Unijne stypendia dla doktorantów

Unijne stypendia dla doktorantów

PAP – Nauka w Polsce

Ponad 10 mln zł ze środków unijnych otrzymało ponad pół tysiąca doktorantów trzech uczelni – Politechniki Łódzkiej oraz Uniwersytetów: Łódzkiego i Medycznego – na realizacje swoich projektów badawczych. 

Decyzję o dofinansowaniu w ramach projektu „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów” przekazał w piątek rektorom uczelni marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak.

„Jest to znaczące wsparcie naszych doktorantów. Zależy nam również na tym, żeby w wyniku tych wszystkich badań pojawiły się ciekawe, innowacyjne rozwiązania wspierające naszą regionalną gospodarkę” – powiedział na konferencji prasowej Włodzimierz Fisiak.

Zdaniem rektora Politechniki Łódzkiej prof. Stanisława Bieleckiego, dodatkowe środki przyznane przez samorząd województwa pozwolą młodym naukowcom lepiej prowadzić swoje badania, co jest niezbędne dla regionu.

Stypendyści liczą, że młodzi, polscy naukowcy będą mieli stworzone takie warunki, żeby nie musieli wyjeżdżać z kraju i tu mogli zbliżać się do poziomu zagranicznych centrów badawczych i naukowych.

Pieniądze na stypendia – w sumie 10,17 mln zł – pochodziły z dodatkowych funduszy przyznanych regionowi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. S