Unia Europejska cierpi na brak pracowników z kwalifikacjami technicznymi.

Inżynier pilnie poszukiwany

Rz

Unia Europejska cierpi na brak pracowników z kwalifikacjami technicznymi. Świadczy to o strukturalnym niedopasowaniu na europejskich rynkach pracy…

..

Europa nie nadąża z kształceniem kadr

Fakt, że przy wysokim bezrobociu brakuje pracowników o kwalifikacjach z zakresu nauk ścisłych, technologii i inżynierii, świadczy sam w sobie o strukturalnym niedopasowaniu na europejskich rynkach pracy….Europejscy decydenci dotychczas niezbyt chętnie dostrzegali problem związany z niedoborem kadr z wykształceniem technicznym oraz konsekwencje tej sytuacji. Niewiele też robią, aby temu przeciwdziałać. Panuje raczej pełen zadowolenia z siebie pogląd, że Europa radzi sobie wystarczająco dobrze. Tak niestety nie jest. Najwyższy czas porzucić to błogie przeświadczenie i zacząć szukać nowych sposobów na zwiększenie dopływu do rynków pracy odpowiedniej liczby osób o kwalifikacjach technicznych.

Siedziba EIT – jest decyzja ws. Wrocławia


Siedziba EIT – jest decyzja ws. Wrocławia
ONET, 18.06.2008
Budapeszt – a nie Wrocław – będzie siedzibą Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Tak zdecydowali unijni ministrowie nauki na spotkaniu w Brukseli.
Stolica Węgier miała poparcie większości państw członkowskich. Argumentem przemawiającym za tą kandydaturą był fakt, że Węgry nie miały jeszcze u siebie żadnej unijnej instytucji, w Polsce znajduje się natomiast siedziba europejskiej agencji zarządzającej współpracą na granicach Unii.