Umowy powinny być zawierane na początku roku akademickiego z każdym studentem

Umowy z uczelnią według studentów

Rz

Parlament Studentów RP ma przedstawić rektorom założenia wzorcowej umowy szkoły wyższej z uczącymi się na studiach dziennych

– Mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia z rektorami – mówi „Rz” Dominika Kita, przewodnicząca Parlamentu Studentów RP….Rozmowy będą trudne, bo Parlament Studentów RP już zapowiedział, że pozostanie przy zdaniu, iż umowy powinny być zawierane na początku roku akademickiego z każdym studentem.

Zabezpieczenie interesów studenta

Jakie zakazane klauzule stosują uczelnie w umowach ze studentami

Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnie wyższe muszą zawierać pisemne umowy z osobami rozpoczynającymi naukę na studiach niestacjonarnych, czyli zaocznych i wieczorowych. Każdy student powinien uważnie przeczytać umowę i sprawdzić, czy nie zawiera ona klauzul niedozwolonych.

Podpisanie umowy z uczelnią to jedyny sposób zabezpieczenia interesów studenta. Dzięki umowie osoba płacąca za naukę ma m.in.:

● możliwość egzekwowania obietnic składanych przez szkołę wyższą,

gwarancję, że bez jej zgody nie wzrośnie czesne czy inne opłaty, a także nie zostaną zmienione warunki studiowania,

● prawo do ubiegania się o odszkodowanie, jeśli uczelnia oferuje kształcenie nienależytej jakości.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pokazują jednak, że uczelnie, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, w umowach powszechnie stosują niedozwolone klauzule.

Wszystkie postanowienia umowne uznane prawomocnym wyrokiem Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone są wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych. Prowadzi go Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od momentu ich wpisania do rejestru ich stosowanie w obrocie z konsumentami staje się zakazane. Oznacza to, że nawet jeśli uczelnia stosuje zakazany przepis, to nie ma on mocy wiążącej.

Obecnie w rejestrze znajduje się ponad 60 postanowień dotyczących działalności szkół wyższych. Wszystkie niedozwolone klauzule dotyczące umów ze szkołami wyższymi można znaleźć na stronie internetowej Parlamentu Studentów RP (www.psrp.org.pl) lub na stronie UOKiK (www.uokik.gov.pl).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Artykuł z dnia: 2009-10-02

Politechnika Warszawska łamie prawa studenta

Politechnika Warszawska łamie prawa studenta

tvn.24

Legitymacja studencka i indeks ok. 15 zł., poprawka – 50 zł., warunek – 350 zł., powtarzanie roku – 1000 zł. Z takimi opłatami powinien liczyć się student rozpoczynający naukę w szkole wyższej. Jednak nie każda uczelnia ujawnia takie opłaty zawierając ze studentem pisemną umowę. Dlatego za naruszenie praw studenta Politechnika Warszawska zapłaci 53 tys. zł kary.

53 tys. zł kary ma zapłacić Politechnika Warszawska za naruszenie praw studenckich. Taką karę nałożyła na uczelnię prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Umowy stosowane przez Politechnikę Warszawską naruszają prawa studentów – oceniła szefowa UOKiK.

Według UOKIK, sześć innych warszawskich uczelni może naruszać interesy studentów, dlatego też we wrześniu wszczęto postępowania przeciw Szkole Głównej Handlowej, Akademii Wychowania Fizycznego, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu, Akademii Sztuk Pięknych oraz Uniwersytetowi Warszawskiemu.
Czytelna umowa dla studenta 
UOKIK przypomina studentom, że zawierana z uczelnią umowa powinna określać zasady odpłatności na studia, w szczególności wysokość i termin uiszczania czesnego i innych opłat, takich jak za powtarzanie zajęć, czy wydawanie duplikatów dokumentów.