11 uczelni będzie współpracować

11 uczelni będzie współpracować    

PAP – Nauka w Polsce  

11 pomorskich uczelni będzie współpracować w zakresie badań: edukacji, kultury, innowacji, sportu, turystyki i rekreacji, wykorzystując swój potencjał intelektualny, zasoby ludzkie i finansowe oraz zaplecze techniczne i organizacyjno-informatyczne. Przedstawiciele uczelni podpisali 14 maja w Gdańsku umowę w sprawie utworzenia Klastra Uczelni Województwa Pomorskiego. 
Rzecznik Politechniki Gdańskiej, Katarzyna Żelazek zapewnia, że utworzenie klastra nie oznacza, że powstała jedna wielka uczelnia. „Każdy podmiot zachowa niezależność, jednak wiele przedsięwzięć realizowanych będzie wspólnie” – podkreśliła.

Profesor Grzegorz Węgrzyn, prorektor ds nauki Uniwersytetu Gdańskiego uważa, że „przedmiotem współpracy pomorskich uczelni mogą być m.in. problemy biomedyczne, informatyka, informatyzacja, badania środowiskowe oraz wdrażanie konkretnych rozwiązań technicznych”. Jego zdaniem, w tych obszarach uczelnie mogą konkurować nie tylko na poziomie krajowym, ale i międzynarodowym.

Rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Henryk Krawczyk uważa, że dzięki współpracy uczelnie zaoszczędzą pieniądze i czas, bo będą wspólnie negocjować np. z przedsiębiorcami czy z innymi partnerami realizację konkretnych projektów.