325. rocznica bitwy pod Wiedniem


Juliusz Kossak-Sobieski pod Wiedniem

325. rocznica bitwy pod Wiedniem
PAP-Nauka w Polsce
12 września 1683 roku pod Wiedniem wojska polsko-habsburskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę. Imperium Osmańskie przez wieki opierało swoją potęgę na podbojach, początkowo głównie obszarów azjatyckich. Jednak w XVII wieku Turcy rozpoczęli podbój terenów europejskich, atakując Bałkany, Węgry, księstwa rumuńskie, Kretę i Siedmiogród. W roku 1672 zajęli należące do Polski Podole, zaś kozacki hetman Piotr Doroszenko uznał zwierzchnictwo Turcji nad Ukrainą.

Sobieski ocalił całą Europę
Nasz Dziennik
Dżihad – święta wojna z Lechistanem oraz chrześcijańską Europą, został ogłoszony wtedy we wszystkich krajach islamskich. Wtedy, w 1683 roku, cała Europa Południowo-Wschodnia (m.in. Grecja, Albania, Bułgaria, Rumunia, część Ukrainy i Węgier, Serbia, Chorwacja, Bośnia) była od 400-500 lat podbita przez Turków. Imperium otomańskie w 1683 roku miało na celu podbój zachodu Europy. Wielki wezyr Kara Mustafa otwarcie głosił pod Wiedniem, że jego wojska dotrą doliną Dunaju do jądra Europy i utworzą Kalifat Europejski. Nie ulega wątpliwości, że król Jan Sobieski i Polacy uratowali wtedy naszą cywilizację, cokolwiek rozumielibyśmy pod tym pojęciem.
W roku 2001, atakując Amerykę, terroryści arabscy nawiązali do bitwy pod Wiedniem, aby pomścić największą klęskę islamu. Taka jest geneza historyczna 11 września 2001 r. oraz związków przyczynowo-skutkowych Wiednia 1683 r. i Nowego Jorku 2001 roku.
W Polsce o związku przyczynowym pomiędzy bitwą pod Wiedniem a atakiem na Amerykę mówił jedynie biskup polowy Wojska Polskiego ks. Tadeusz Płoski.
Przywódcy Al-Kaidy, zarówno Bin Laden i Al-Zawahiri, jak też inni, to nie prymitywni terroryści, ale fanatycy posiadający wykształcenie zdobyte często na uczelniach amerykańskich i europejskich. Znakomicie znają Zachód, także historię konfliktów islamu z Zachodem. Dla nich data 11 września 1683 r. jest ważna i jednoznaczna.