Systemowa schizofrenia

Iwasiów: Systemowa schizofrenia (rzecz o studiowaniu)
GW Szczecin

Nie zgadzam się z uogólniającą wizją obecną w toczonych ostatnio dyskusjach na temat wyższych uczelni, zwłaszcza ze stanowczymi, jednoznacznymi ocenami środowiska naukowego. Nie dlatego, że przemawia przeze mnie korporacyjna solidarność, nakazującą obronę stanu posiadania, albo że nie dostrzegam problemów – nie używajmy słowa „patologie”, oznaczającego jednak zjawiska z pogranicza prawa i normy społecznej. „Upowszechnienie patologii” oznaczałoby, że szkoły wyższe, ich pracownicy i studenci znajdują się w układzie mafijnym i powinni trafiać do więzienia po przeprowadzeniu stosownych śledztw.