„Depresja popowrotna” polskich naukowców

Wracają na uczelnie i wpadają w depresje

Dziennik Polski

„Depresja popowrotna”, „Syndrom krzywego chodnika” – tak opisywane są nastroje naukowców z różnych polskich uczelni i instytucji naukowych, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym na zlecenie Fundacji. Dzięki stypendiom „Kolumb” i „Powroty”, przyznawanym przez fundację, młodzi uczeni mogli porównać możliwości polskich i zagranicznych ośrodków badawczych i przekonać się, czy wyjazd pomaga w rozwoju kariery. Jak się okazuje – po powrocie na polskie uczelnie skazani są na bardzo niskie zarobki.

Jak pokazują badania, większość stypendystów wraca do kraju. Oczekują bowiem, że stypendium pozwoli im zdobyć uprzywilejowaną pozycję na polskich uczelniach. – W praktyce zderzenie tych oczekiwań z rzeczywistością rzadko wygląda jednak tak dobrze – podkreśla dr Wagner. Bez wsparcia finansowego nie mogą realizować badań zgodnych z nabytą za granicą wiedzą. – Jeden z respondentów swoje wrażenia po powrocie określił jako „syndrom krzywych chodników”. Odnosiło się to wszelkich uciążliwości życia codziennego, m.in. do owych krzywych chodników, ale też wszystkiego, co hamuje prace badawcze, czyli wszechobecnej administracji, wolnego rytmu pracy, braku pracy zespołowej i solidarności w środowisku – mówi dr Wagner.

Więcej pieniędzy dla doktorantów

Więcej pieniędzy dla doktorantów

Rz

Minister nauki Barbara Kudrycka chce o 800 zł zwiększyć stypendia doktoranckie dla najlepszych

– Chcemy, aby 30 proc. doktorantów finansowanych z budżetu państwa uzyskiwało specjalne stypendia dla prymusów w wysokości 2 tys. zł. A zatem o ok. 800 zł więcej niż obecnie – mówi prof. Barbara Kudrycka.

Regulaminy stypendialne mają ustalić same uczelnie. Obecnie stypendiów doktoranckich jest ponad 11 tys. Wynoszą nieco ponad 1 tys. zł.

Uczelnie same starają się zwiększyć te kwoty.

Szansę na wyższe stypendium daje też Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

– Młodzi doktorzy i doktoranci, którzy podejmują prace w zespołach w ramach programów Wellcome Team mogą liczyć na stypendia na poziomie europejskim – mówi Danuta Pawlak z fundacji. Doktorzy otrzymują miesięcznie 5 tys. zł, a doktoranci – 3 tys. zł. Wyższe stypendia mają być wypłacane, gdy wejdzie w życie znowelizowana ustawa o szkolnictwie wyższym. Kudrycka chce, by obowiązywała ona od roku akademickiego 2010/2011. Ustawa ma też znieść ograniczenia w podejmowaniu pracy przez doktorantów.

Dodatkowe pieniądze dla studentów

Dodatkowe pieniądze dla studentów

tvn.24

Samorządy, fundacje, stowarzyszenia, a nawet osoby fizyczne będą mogły przyznawać stypendia studentom i doktorantom – zdecydował Sejm. Do tej pory było to niemożliwe.

Posłowie wprowadzili także m.in. przepis, który umożliwi ministerstwu nauki zlecanie uczelniom wojskowym i służb państwowych, artystycznym, medycznym i morskim realizację tzw. kierunków zamawianych, czyli tych, które są strategiczne dla gospodarki kraju.

Zmiana ta spowoduje, że uczelnie te będą mogły finansować ze środków unijnych za pośrednictwem MNSIW realizację takich kierunków, jak np. budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka, elektrotechnika, matematyka, biotechnologia, mechanika i budowa maszyn…

Nowe stypendia bez podatku

Nowe stypendia bez podatku

Dziennik Gazeta Prawna

Stypendia dla studentów i doktorantów uzyskane od osób prywatnych oraz pomoc materialna z samorządów będą zwolnione z PIT.

Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, która umożliwia udzielanie studentom i doktorantom pomocy materialnej przez samorządy oraz przyznawanie im stypendiów przez podmioty prywatne.

Nowe formy wsparcia będą korzystały ze zwolnień podatkowych regulowanych w ustawie o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.), co potwierdza Bartłomiej Atys, radca prawny w Kancelarii Prawnej Atys i Wspólnicy…

Do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadzona zostanie możliwość przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendiów naukowych dla doktorantów przez osoby fizyczne oraz niepubliczne osoby prawne. Zasady przyznawania tych stypendiów ma zatwierdzać minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Nie chcą studiować nawet za pieniądze

UJ: Kierunki zamawiane czekają na chętnych

GW

Ponad 200 wolnych miejsc zostało na Uniwersytecie Jagiellońskim po skończonej rekrutacji na tzw. kierunki zamawiane. Do studiowania przedmiotów ścisłych młodych ludzi nie skusiło nawet tysiąc złotych miesięcznego stypendium.

Profesor Jerzy Szwed z Instytutu Fizyki, jeden z autorów projektu, dzięki któremu uczelnia dostała ministerialne pieniądze na otwarcie kierunków zamawianych, nie kryje rozczarowania. Na matematyce zostało 76 wolnych miejsc, na ochronie środowiska – 71, informatyce – 21. – To pokazuje, że do zachęcenia ludzi do studiowania przedmiotów ścisłych nie wystarczy młodym ludziom zapłacić. Pracę nad nimi trzeba zacząć już w gimnazjum. To wtedy rodzą się w uczniach zainteresowania, które można rozwijać lub do nich skutecznie zniechęcić. Szkoła zazwyczaj robi to drugie – uważa Szwed.

Zgłoś się na kierunki zamawiane!

Studiuj i bierz kasę

GW

„Zgłoś się na kierunki zamawiane! Będziesz miał nowoczesne studia z językami obcymi, a potem znajdziesz dobrze opłacaną pracę w swoim zawodzie” – tak w nowej reklamie telewizyjnej Ministerstwo Nauki próbuje namówić maturzystów do studiów technicznych, matematycznych i przyrodniczych. 

Ich absolwentów brakuje na rynku pracy. W roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad 22 tys. specjalistów. Listę deficytowych kierunków ministerstwo ustaliło po konsultacjach z organizacjami pracodawców. A dziś ogłosi listę 21 uczelni, które wygrały konkurs na zorganizowanie takich studiów.

Na studia zamawiane Polska może wydać z pieniędzy unijnych do 2013 r. ponad 1,2 mld zł (ok. 370 mln euro). W pilotażu, który odbył się w ubiegłym roku, wzięło udział 47 uczelni, przyznano 1005 stypendiów, na okres trzech lat. Na tegoroczny konkurs pójdzie 200 mln zł (do wykorzystania na trzyletni cykl studiów dla jednego rocznika). Uczelnie przysłały aż 170 wniosków. Pieniędzy wystarczyło tylko na 27 projektów, dla 21 uczelni. 

Co decydowało? – Między innymi atrakcyjność oferty dla studentów – mówi Leszek Grabarczyk, dyrektor departamentu wdrożeń, odpowiedzialny w Ministerstwie Nauki za konkurs. – Nie wystarczyło zaoferować po prostu studiów. Punktowaliśmy np. zagraniczne staże dla studentów czy udział w branżowych targach.

Po ukończeniu studiów zamawianych ministerstwo ani uczelnie nie gwarantują absolwentom pracy w zawodzie.

Wyniki konkursu na kierunki zamawiane

serwis MNiSW

 • Lista rankingowa – pozytywna ( 4.1.2_Lista_rankingowa_pozytywna_zatwierdzona.pdf 2350,9 kB )
 • Lista rankingowa – negatywna ( 4.1.2_Lista_rankingowa_negatywna_zatwierdzona.pdf 3446,5 kB )
 • FNP sfinansuje badania młodych naukowców

  Fundacja na rzecz Nauki Polskiej sfinansuje badania młodych naukowców

  PAP – Nauka w Polsce,

  Ponad 16 mln zł trafi do ośmiu młodych naukowców nagrodzonych w zakończonej właśnie III edycji programu Team, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Dzięki stypendiom będą mogli stworzyć własne zespoły badawcze i prowadzić badania naukowe. Nazwiska zwycięzców ogłoszono na środowej konferencji w Warszawie. „Program Team powstał, by młodzi polscy naukowcy mogli pracować w godnych warunkach i spotkać się z prawdziwą nauką. W Polsce stypendia doktorskie są bardzo niskie i nie ma stażu podoktorskiego. Jest to dużym utrudnieniem dla młodych naukowców” – wyjaśnił podczas konferencji prezes FNP, prof. Maciej Żylicz.

  Nabór do IV edycji programu Fundacja na rzecz Nauki Polskiej prowadzi do 30 września br. „W tej edycji złożono 57 wniosków. Do udziału w poprzedniej zgłosiło się 45 naukowców. Mamy nadzieję, że zainteresowanie konkursem będzie wzrastało co pół roku, bo co pół roku przyznawane są stypendia w tym programie” – powiedziała PAP koordynator programu dr Beata Frątczak.

  Uczelnie muszą zwrócić niewypłacone stypendia

  kudrycka7

  Uczelnie muszą zwrócić niewypłacone stypendia

  GW

  „Gazeta” napisała wczoraj, że niektóre szkoły wyższe nie wydają przyznawanych przez Ministerstwo Nauki pieniędzy na stypendia. – Nie wolno oszczędzać na studentach – mówi minister nauki Barbara Kudrycka.

  Wczoraj przekazała do konsultacji projekt rozporządzenia. Zgodnie z nim, jeśli uczelnia publiczna zaoszczędzi ponad 30 proc., a uczelnia niepubliczna – więcej niż 10 proc. z funduszu stypendialnego, o taką kwotę zostanie im zmniejszona dotacja na rok następny.
  W 2008 r. na kontach zostało im aż 330 mln zł. Te pieniądze nie wracają jednak do państwowej kasy. Uczelnie przeznaczają je na remonty. Chodzi o to, że prywatne nie mogą tego robić w ogóle. A publiczne mogą wydać tylko do 20 proc. puli stypendialnej na remonty akademików i stołówek. Według ministerstwa niektóre wydają więcej. 
  Rekordziści mieli w grudniu na kontach po ok. 30 mln zł, normą są kilkumilionowe oszczędności, ale są też placówki, które wydają pieniądze co do grosza. Ministerialne dotacje są obliczane według podawanej przez uczelnie liczby studentów. 

  Studenci nabici w butelkę

  butelka

  źródło

  Uczelnie kusiły maturzystów stypendiami, teraz ich nie dają

  Wrze w środowisku studentów. Nawet kilkuset z nich nie dostanie ministerialnych stypendiów, mimo że studiują na kierunkach, które resort uznał za kluczowe dla rozwoju polskiej gospodarki. Żacy nie mają szans na rządowe pieniądze, ponieważ ich uczelnie nie spełniły kryteriów narzuconych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rektorzy już postulują zmiany w przepisach.

  Fatalne nastroje panują wśród studentów pierwszego roku elektrotechniki na Politechnice Łódzkiej. Czują się oszukani przez uczelnię. Wybrali studia na tzw. kierunkach zamawianych, licząc, że co miesiąc na ich konto będzie wpływało tysiąc złotych stypendium przyznanego przez państwo. 

  Tysiąc złotych stypendium nie dla każdego żaka. Rektorzy żądają od resortu nauki zmian w prawieTeraz dowiadują się, że na pieniądze w ogóle nie mają szans.

  Uczelnia, żeby uruchomić kierunek zamawiany, musiała spełnić kilka warunków. Podstawowym było przyjęcie na pierwszy rok większej liczby studentów niż w poprzednim roku akademickim. Szkoły podczas rekrutacji reklamowały więc wybrane kierunki jako zamawiane, chociaż jeszcze nie miały pewności, czy dostaną pieniądze z ministerstwa. 

  – Resort na ostatnią chwilę przygotował reformę. Nie przewidział takiej sytuacji – mówi prof. Jan Krysiński, honorowy przewodniczący KRPUT i były rektor Politechniki Łódzkiej. – Kryteria przyznawania stypendiów powinny być zmienione, bo w innym przypadku nie uda nam się zachęcić maturzystów do studiowania na kierunkach ścisłych – dodaje. 

  Problem rzeczywiście jest poważny. GUS podaje, że w zeszłym roku na kierunkach społecznych kształciło się 270 tys. żaków. A studia techniczne wybrało niespełna 133 tys. osób.

  Stypendia dla doktorantów


  Stypendia dla doktorantów
  Doctus -Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” to projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 ( Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji ).
  Celem projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów”
  jest wspieranie prac naukowych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni lub placówkę naukową na terenie Unii Europejskiej, kształcącym się w dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej uznanej za szczególnie istotną dla regionu tj. zgodną z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego ( RSI ).

  RSI wyróżnia następujące obszary strategicznego rozwoju:

  Inżynieria środowiska wraz z projektowaniem architektonicznym,
  Infrastruktura techniczna i transport,
  Ochrona środowiska i krajobrazu,
  Energetyka odnawialna,
  Inżynieria materiałowa wraz z technologiami odlewniczymi oraz hutniczymi,
  technologie i techniki w budownictwie,
  Ochrona zdrowia – przemysł uzdrowiskowy , rekreacja, turystyka,
  Technologie medyczne,
  Biologia i Biotechnologia,
  Przemysł rolno-spożywczy,
  Edukacja w kształtowaniu kultury innowacji,
  Technologie i techniki informacyjne,
  Stypendia przeznaczane są dla doktorantów, których efekty badań mogą być wykorzystane w praktyce przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terenie Województwa Małopolskiego, przyczyniając się do poprawy ich konkurencyjności i rozwoju gospodarczego .

  Stypendia mają zachęcać młodych zdolnych absolwentów studiów magisterskich z dziedzin nauki i dyscyplin naukowych zgodnych z obszarami strategicznego rozwoju określonymi w RSI , do podejmowania oraz ukończenia nauki na studiach doktoranckich.

  Stypendia mają zapobiegać odpływowi młodych zdolnych naukowców z terenu Województwa Małopolskiego.

  Stypendium będzie przydzielane na czas trwania studiów doktoranckich tj. na okres trzech lat od października do września następnego roku z pominięciem lipca i sierpnia.

  Wysokość stypendium wynosi 3000 zł brutto miesięcznie i podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych………….