Kontrola studenckich portfeli

logo_mnsw4

Kontrola studenckich portfeli

Dziennik Polski

EDUKACJA. Studenci, którzy wyłudzają stypendia socjalne, stracą nienależne im świadczenia. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracuje nad zmianą systemu.

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwają prace nad zmianą systemu stypendialnego. Nowe przepisy mają pozwolić na dokładniejsze sprawdzanie stanu majątkowego studentów i sprawiedliwszy niż dotychczas rozdział środków. Jedną z rozważanych opcji jest prowadzenie przez uczelniane komisje stypendialne tzw. wywiadu środowiskowego. – Być może uczelnie zdecydują się też na zaangażowanie pracowników miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej – mówi Bartosz Loba.

Co na to pracownicy socjalni? – Zadaniem pomocy społecznej jest udzielanie pomocy tam, gdzie jest potrzebna – mówi Marta Chechelska-Dziepak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. – Weryfikowanie dokumentów, które zostały złożone na uczelniach, nie należy do zadań administracji samorządowej, lecz uczelni. Każda osoba lub rodzina, objęta pomocą ośrodka pomocy społecznej, może otrzymać zaświadczenie z ośrodka o korzystaniu z pomocy społecznej oraz o osiąganych dochodach.