Studia prawnicze nadal oblegane

Studia prawnicze nadal oblegane

Rz

Wydziały prawa przygotowały nieco więcej miejsc niż w zeszłym roku – ale na studiach płatnych. Pocieszające, że czesne wzrośnie tylko na niektórych uczelniach, i to łagodnie.

Dzisiaj na wielu uniwersyteckich wydziałach prawa upływa termin składania podań o przyjęcie na studia. Teraz uczelnie przystąpią do tworzenia list rankingowych. Najlepsi dostaną się na studia bezpłatne, nieco gorsi – na płatne.

Więcej płatnych

Uczelnie (wydziały prawa) przygotowały mniej więcej tyle samo miejsc co w zeszłym roku.

– Na płatnych studiach limit jest praktycznie ograniczony tylko organizacyjnymi możliwościami uczelni – wskazuje prof. Jerzy Malec, rektor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. – Nasza uczelnia np. przyjęła w zeszłym roku więcej studentów, niż wynosi ogłoszony limit.

Generalnie uczelnie mają więcej miejsc płatanych niż bezpłatnych, np. Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego przy 300 miejscach dziennych oferuje 900 niestacjonarnych (450 wieczorowych i 450 zaocznych).

Opłaty za studia prawnicze rosną tylko w niektórych uczelniach, np. na Uniwersytecie Jagiellońskim z 4400 zł w zeszłym roku, do 5000 zł w tym.

Z naszej kwerendy wynika, że najdroższe są w Warszawie: na UW – 7000 zł rocznie, ale czesne od kilku lat nie rośnie. Wzrasta ono natomiast w Wyższej Szkole Handlu i Prawa Łazarskiego: z 6 tys. zł do 6,6 tys. zł.

Niektóre szkoły reklamują (w kontekście czesnego) dodatkowe zajęcia – UW gwarantuje np. 20 przedmiotów wykładanych w języku angielskim.

——————

Rozpoczęła się walka o prawnicze indeksy

Rz

Program studiów i obowiązujące studentów zaliczenia oraz egzaminy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są jednakowe. Wydział Prawa i Administracji UW oferuje ponad 200 wykładów specjalizacyjnych i konwersatoriów oraz zajęcia szkół prawa obcego, na których studenci zdobywają wiedzę o systemach prawnych Francji, Hiszpanii, Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii lub Włoch.

Od pierwszego roku studenci mają wpływ na program swych studiów, a od trzeciego kształtują go niemal dowolnie. Mają jednak obowiązek uczęszczać na co najmniej jedne zajęcia poszerzające wiedzę humanistyczną, np. z socjologii, etyki prawniczej, psychologii społecznej, dziejów filozofii. Wybierają także co najmniej jedne zajęcia z dziedziny: prawa ochrony środowiska, prawa wyznaniowego, ochrony własności intelektualnej, ochrony konkurencji, łacińskiej terminologii prawniczej.