Studia doktoranckie stały się szkółką

Raport trzeciego stopnia

Tygodnik Powszechny

Studia doktoranckie stały się szkółką, która ma niewiele wspólnego z pracą naukową – wnioski z pierwszych w Polsce badań jakości kształcenia na studiach doktoranckich są niewesołe.

Raport „Studia doktoranckie na UJ. Głos doktorantów” powstał w ramach projektu koordynowanego przez Ewę Krzaklewską. W 2009 r. Zespół ds. Jakości Kształcenia Towarzystwa Doktorantów UJ przeprowadził elektroniczną ankietę.

– W 2005 r. wprowadzono nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, która zmieniała umocowanie doktorantów na uniwersytecie, odbierała im uprawnienia pracowników naukowych, zamieniała doktorat w trzeci stopień studiów, pozbawiając jednocześnie ich uczestników zniżek przysługujących wszystkim grupom związanym ze szkolnictwem wyższym (mają je studenci i pracownicy naukowi) – wylicza Tomasz Pugacewicz, prezes Towarzystwa Doktorantów UJ. – Chcieliśmy zobaczyć, czy wprowadzono rozwiązania, które zakładała ustawa.

 

Model funkcjonowania studiów doktoranckich

Doktoranci zakończyli swoje obrady

PAP – Nauka w Polsce

Elastyczność realizacji programu studiów doktoranckich, powszechność stypendiów doktoranckich i dostęp do całej oferty dydaktycznej uczelni to czynniki, które mogą podnieść jakość studiów doktoranckich – uznali uczestnicy konferencji zamykającej ogólnopolską debatę dotyczącą studiów doktoranckich. Spotkanie pt. „Model funkcjonowania studiów doktoranckich. Dobre praktyki na studiach doktoranckich” obyło się w dniach 5-7 czerwca w Warszawie. 

Konferencję zorganizowało Warszawskie Porozumienie Doktorantów i Krajowa Reprezentacja Doktorantów pod honorowym patronatem minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbary Kudryckiej oraz prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele 27 polskich uczelni wyższych oraz jednostek naukowych. …

W opinii doktorantów jakość i efektywność studiów podnosi: elastyczność realizacji programu studiów doktoranckich, powszechność stypendiów doktoranckich, dostęp do całej oferty dydaktycznej uczelni, możliwość uczęszczania na lektoraty języków obcych i brak limitów czasu trwania staży zagranicznych.

W wyniku prac konferencyjnych powstał zbiór najlepszych praktyk stosowanych na różnych uczelniach, których upowszechnienie może podnieć jakość studiów doktoranckich. Zostaną one przedstawione Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. EKR

PAP – Nauka w Polsce