Finanse na strategiczne programy badań

Min. Kudrycka: 390 mln zł na strategiczne programy badań

PAP – Nauka w Polsce

390 mln zł trafi z budżetu państwa na trzy programy strategicznych badań i prac rozwojowych – poinformowała 2 czerwca w Gliwicach minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Jak powiedziała podczas konferencji prasowej, 3 czerwca dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłosi programy badań wdrożeniowych i innowacyjnych, w ramach których o środki będą się mogły ubiegać uczelnie i zespoły naukowe. 

Pierwszy, priorytetowy program badawczy będzie ukierunkowany na zaawansowane technologie pozyskiwania energii, jego budżet to 300 mln zł. Potrwa pięć lat i ma się koncentrować na kwestiach pozyskania energii z czystych technologii węglowych i biomasy.

Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi polskiej gospodarki. Programy strategiczne ustanawia minister nauki w ramach Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych, a następnie przekazuje ich realizację Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju. LUN

PAP – Nauka w Polsce