Strategiczna konfrontacja

Konfrontacja strategii rozwoju polskich uczelni do 2020 r.

PAP – Nauka w Polsce

Konfrontacji strategii rozwoju polskich uczelni do 2020 r. – przygotowanej przez rektorów oraz Ernst & Young – poświęcone było środowe spotkanie w Warszawie. Projekty różni np. propozycja powszechnego czesnego; łączy zaś postulat zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe. Konferencję „Sporne kwestie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego”, której finałem będzie czwartkowy panel dyskusyjny z udziałem m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej, otworzyła dyskusja dotycząca dwóch strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Konferencję zorganizowała Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej…

W tej chwili nie rozstrzygam, które z propozycji z obu strategii znajdą się w jednej wspólnej przyjętej przez rząd. To wymaga czasu i dalszych dyskusji” – powiedziała PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Jednocześnie zapowiedziała, że przyjęcie wspólnej strategii odbędzie się jeszcze w tej kadencji Sejmu, tak by w przyszłych działaniach resortu stała się podstawą dalszych i bardziej pogłębionych zmian w szkolnictwie wyższym.

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku – konsorcjum Ernst &Young

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku:

pobierz raport

pobierz prezentację

Rektorska strategia rozwoju szkolnictwa wyższego

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020,

projekt środowiskowy.

J. Woźnicki:

Prezentacja przedstawiona 2 XII 2009

na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Zgromadzenia Plenarnego KRASP

Książka –

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020 –

projekt środowiskowy (t.1)

Polskie szkolnictwo wyższe: stan, uwarunkowania i perspektyw

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy”,

KRASP

 

Przedsięwzięcie pn. Opracowanie dokumentu pt.:
„PROJEKT STRATEGII ROZWOJU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO DO 2020 R.”

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią opracowanie pt.

„Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy”,

zostanie przedstawione publicznie w dniu 2 grudnia 2009 r. w Uniwersytecie Warszawskim

———

Komitet Sterujący, nadzorujący działania mające na celu opracowanie projektu Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-2020, realizowane w imieniu konsorcjum KRASP (KRePSZ)-FRP-KRZaSP, przez Fundację Rektorów Polskich (FRP) wspólnie z organizacjami i instytucjami partnerskimi, obradując pod przewodnictwem Przewodniczącej KRASP prof. Katarzyny Chałasińskiej-Macukow, z udziałem przedstawicieli pozostałych konsorcjantów:

• Przewodniczącego KRZaSP – prof. Waldemara Tłokińskiego

• Przewodniczącego KRePSZ – prof. Andrzeja Kolasę

• Przewodniczącego Rady FRP- prof. Włodzimierza Siwińskiego,

po zapoznaniu się z projektem Strategii przedłożonym przez prof. J. Woźnickiego w imieniu realizatorów przedsięwzięcia, postanawia przyjąć ten projekt jako opracowanie spełniające wymagania i kryteria metodologiczne, merytoryczne i profesjonalne.

Komitet Sterujący uznaje tym samym, zadanie postawione FRP przez konsorcjantów za wykonane. Komitet stwierdza, że opracowanie pt.: „Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego 2010-20 – projekt środowiskowy” oraz towarzyszące mu wydawnictwo pt: „Polskie szkolnictwo wyższe – stan, uwarunkowania, perspektywy” powinny zostać przedstawione publicznie i skierowane pod debatę społeczną, prowadzoną z udziałem m.in. środowisk akademickich i zewnętrznych interesariuszy uczelni. Wyniki tej debaty powinny zostać podsumowane w osobnym opracowaniu przygotowanym przez FRP i przedłożonym Komitetowi Sterującemu…

Komitet Sterujący dziękuje uczelniom, które wsparły finansowo opracowanie projektu Strategii, instytucjom i organizacjom, których członkowie lub przedstawiciele wzięli udział w pracach, a w tym m.in. RGSW, PKA, ISW, ZBP, oraz tym podmiotom, które wsparły przedsięwzięcie merytorycznie, materialnie lub organizacyjnie, a w tym UW, UJ i UAM, a także partnerom Strategicznym FRP-ISW: UNESCO-Cepes, KIG, PKN ORLEN i Telekomunikacji Polskiej.

 

Rządowa wizja Polski – uczelnie jako lokomotywy

Jaka będzie Polska w 2030 roku? Rząd przedstawia swoją wizję

PAP – Nauka w Polsce

Uczelnie są lokomotywami rozwoju wielkich aglomeracji. Praca klas kreatywnych jest mocno finansowana przez przemysł, który absorbuje nowe technologie i wynalazki. Mamy stały 5-procentowy wzrost PKB, 20 proc. udziału dorosłych w edukacji, 25 proc. stopę inwestycji, 35-procentową stopę zatrudnienia niepełnosprawnych, 40 proc. udziału produktów hi-tech w eksporcie, a pracuje 75 proc. Polaków. Internetem posługujemy się wszyscy. Oto wizja Polski za 20 lat, jaką na walnym zgromadzeniu Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii (PIGZT) przedstawił dr Michał Boni, szef Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. Raport „Polska 2030. Wyzwania rozwojowe” to strategia, której jednym z filarów jest sprzężenie nauki z gospodarką, a celem – dobra jakość życia. 

W analizie ekspertów ważne miejsce przypadło roli nauki w gospodarce kraju, który stawia na rozwój produktywności i innowacyjności.

„Zwiększenie nakładów na edukację i naukę do 4 proc. PKB – ja wiem, że to dzisiaj brzmi jak utopia, ale w roku 2030, obawiam się, że i tak z takim poziomem możemy nie być w czołówce krajów” – mówił dr Boni.

„Nam się jeszcze parę lat temu wydawało, że wielki boom edukacyjny to jest coś, co radykalnie poprawi jakość zasobów ludzkich, będzie budowało potencjał nowego kapitału intelektualnego w Polsce. Tak, ale to jest niewystarczające” – ocenił dr Boni.

Według niego, w perspektywie 20 lat wykształcenie na poziomie wyższym będzie małym biletem wstępu do kariery. Bilet ten trzeba będzie aktualizować poprzez uzupełnianie wiedzy i jej poszerzanie. Oprócz tego potrzebny będzie „turbo bilet”, przyspieszający efektywność pomysłów i działań. Owym akceleratorem będzie kreatywność, wymyślanie nowych rozwiązań, nowe idee.