Strajk na uczelniach?

Będzie referendum strajkowe na uczelniach?

Rz

=========

Strajk na uczelniach? „Solidarność” rozważa referendum

GW

Związkowcy domagają się zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe, w tym podwyżek płac dla pracowników uczelni. W sobotę we Wrocławiu obradowała Rada Krajowa Sekcji Nauki NSZZ „S”. „Wypracowano mapę drogową prowadzącą do referendów strajkowych na uczelniach” – powiedział Edward Malec, przewodniczący Krajowej Sekcji Nauki NSZZ „S”. 

Pierwszym krokiem ma być spór zbiorowy z rządem, a następnie apel do prezydenta Bronisława Komorowskiego, aby nie podpisywał ustaw reformujących szkolnictwo wyższe. Jeżeli to nie poskutkuje, związkowcy chcą zaskarżyć ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. „Dopiero po wyczerpaniu tych kroków zdecydujemy się na organizację referendów strajkowych na uczelniach, to może potrwać kilka miesięcy” – mówił Malec.

„Główny problem uczelni to brak pieniędzy”…

..Zdaniem uczelnianej „S” reforma szkolnictwa wyższego nie gwarantuje zwiększenia nakładów na naukę. „Brak środków finansowych to najważniejszy problem wyższych uczelni. Niedoinwestowanie nauki i szkolnictwa wyższego jest jedną z przyczyn słabej pozycji Polski w budowaniu innowacyjnej gospodarki” – podkreślił Edward Malec.

Związkowcy twierdzą, że nowe przepisy wprowadzają destabilizację zatrudnienia pracowników akademickich, umożliwiają zwolnienie pracowników mianowanych po jednokrotnej ocenie negatywnej i ułatwiają rozwiązanie stosunku pracy. Ponadto – ich zdaniem – planowane zmiany ograniczą swobodę akademicką, nie poprawią sytuacji wyższych uczelni i nie zlikwidują funkcjonujących tam patologii, np. wieloetatowości na polskich uczelniach.

„S” domaga się przy tym zwiększenia nakładów na wynagrodzenia pracowników wyższych uczelni. Związkowcy postulują powrót do określania przeciętnych wynagrodzeń w grupach pracowników (profesorów, adiunktów, asystentów, pracowników nie będących nauczycielami akademickimi), co najmniej na poziomie określonym relacją 3:2:1:1 w odniesieniu do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. „Wzrost wynagrodzeń będzie szansą na ograniczenie zatrudnienia w dodatkowych miejscach pracy” – twierdzi Malec…

Koniec Sorbony?

2009 jak 1968. Koniec Sorbony?

fronda.pl

Wiele francuskich uniwersytetów jest od kilku miesięcy blokowanych przez lewicowych aktywistów. – To oni są chuliganami – mówił do studentów o rządzących rektor paryskiej Sorbony.

Oskarżony – rektor Georges Molinié

Najbardziej charakterystyczna sytuacja jest na Sorbonie. Wszystko wskazuje na to, że w następnym roku akademickim ten prestiżowy uniwersytet straci 25 proc. studentów. Stanie się tak, jeśli będzie się przedłużał trwający od kilku miesięcy konflikt. 7 maja odbyło się zgromadzenie ogólne, które miało zadecydować, co dalej ze strajkiem. Niektórzy wykładowcy starali się przemówić blokującym do rozsądku. Bezskutecznie.

Strajk jest kontynuowany, a rebelianci czują się coraz swobodniej, coraz częściej obrażają swoich wykładowców. Te burdy nie wydają się wzruszać Georges’a Molinié’a – rektora Uniwersytetu Paryż-IV Sorbona, na którym studiuje 24 tysiące studentów. Mimo swoich 64 lat ten profesor stylistyki francuskiej i były doradca socjalistycznej kandydatki na prezydenta w 2007 roku Ségolène Royal, dał się poznać jako rewolucyjna dusza, która nie przestaje podburzać studentów przeciwko ustawie dotyczącej autonomii uniwersytetów.