Nowy statut Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

logo_mnsw

Nowy statut Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

PAP – Nauka w Polsce

14 zamiast dotychczasowych 20 departamentów przewiduje nowy statut Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW). Zmiany są wynikiem wdrażania reformy systemu nauki w Polsce. Jak powiedziała w czwartek minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, „głównym celem zmian było usprawnienie działania urzędu, uczynienie go bardziej przejrzystym, a jednocześnie przygotowanie go do nowych zadań, zwłaszcza w kontekście wprowadzanej reformy systemu nauki”. Jej zdaniem, „zmiany w statucie, a tym samym w strukturze organizacyjnej ministerstwa, wynikały z rocznej obserwacji funkcjonowania urzędu”. 

Według Kudryckiej, zmiany w statucie mają także przygotować MNiSzW na wdrożenie reformy systemu nauki. „Pięć ustaw reformujących naukę wprowadza nowy model finansowania badań naukowych, kładący nacisk na powiązanie finansowania z jakością badań, zakłada przekazanie zdecydowanej większości kompetencji ministra w podziale środków na badania do niezależnych agencji: Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju” – tłumaczyła.

„W efekcie reformy ministerstwo nauki ma stać się przede wszystkim instytucją kreującą politykę naukową, wyznaczającą strategię działań w nauce i szkolnictwie wyższym, a nie tylko rozdzielającą środki finansowe” – podsumowała Kudrycka.

Statut nadany przez prezesa Rady Ministrów obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku.