Statut uczelni niepublicznej musi być uchwalony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

Uczelnie mają rok na uchwalenie nowych statutów

 Dziennik Gazeta Prawna

Statut uczelni niepublicznej musi być uchwalony po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

Nawet pierwszy statut uczelni niepublicznej nadany przez jej założyciela musi być przedstawiony do zaopiniowania związkomdziałającym w uczelni. Tak wynika z poprawki przyjętej przez senatorów do nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. ..