Podwójne standardy UW

Podwójne standardy UW 

Nasz Dziennik

Uniwersytet Warszawski, który niedawno odmówił zgody na prelekcję Paula Camerona, psychologa wskazującego na destrukcyjne skutki homoseksualizmu, organizuje konferencję z udziałem Petera Singera, zwolennika aborcji i eutanazji. Patronat nad sympozjum objął rektor UW.

Konferencja „Prawne i etyczne aspekty humanitarnej ochrony zwierząt” odbędzie się 11 maja. Organizatorem jest Katedra Filozofii Prawa, Zakład Prawa Rolnego oraz Instytut Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Patronat honorowy nad zjazdem objęła rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow. Przedstawiciele uczelni przekonują, że zaprosili Singera, gdyż jest niezaprzeczalnym autorytetem w kwestii ochrony praw zwierząt.
W konferencji mają wziąć udział pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przedstawiciele towarzystw opieki nad zwierzętami, a także Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku i Prokuratury Rejonowej Białystok Południe. 
Prelegentem miał być też Janusz Wojciechowski, europoseł PiS, ale na wieść o planowanej obecności Singera polityk wycofał swój udział. –

Standardy powstawania prac magisterskich

Wolność słowa kończy się, gdy narusza godność innych

Rz

Rozmowa z prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego.

RZ: Czy jakiś polityk prosił panią o interwencję w sprawie publikacji pracy magisterskiej Zyzaka?

Prof. Barbara Kudrycka: Nie. To moja inicjatywa, bo rozumiem, na czym polega funkcjonowanie organów państwa, a także wolność słowa, o której tak dużo mówimy.

Zleca więc pani kontrolę, bo praca magisterska Zyzaka naruszyła godność Lecha Wałęsy?

Raczej działam profilaktycznie, by w przyszłości na wszystkich uczelniach dbano o standardy przygotowania prac dyplomowych, w tym na tematy szczególnie wrażliwe. Poza tym nie zleciłam kontroli, tylko wystosowałam list do przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z prośbą, aby wziął pod uwagę możliwość rozpoczęcia procedury akredytacyjnej Wydziału Historii UJ w trybie nadzwyczajnym. Kierowałam się medialnymi informacjami i opiniami historyków o tym, że mogło nastąpić naruszenie zasad metodologii i warsztatu naukowego przy przygotowywaniu pracy magisterskiej Pawła Zyzaka….

Czemu zajęła się pani akurat pracą autorstwa Zyzaka?

Powód jest prosty. Minister powinien reagować, kiedy istnieje domniemanie naruszenia standardów określonych przez państwo, w tym przypadku chodzi o standardy tworzenia prac magisterskich.

Jedna książka powinna być powodem kontroli PKA na wydziale?

Nie książka będzie przedmiotem oceny PKA, ale jakość pisanych i bronionych prac magisterskich.

Czego się pani spodziewa po tej kontroli?

Spodziewam się, że w razie stwierdzenia przez PKA jakichkolwiek uchybień Wydział Historii UJ uwzględni zalecenia komisji i podejmie starania, by standardy powstawania prac magisterskich na tak prestiżowej uczelni były zawsze respektowane.