Gwałtowny sprzeciw środowisk akademickich

Nowelizacja ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wzbudziła gwałtowny sprzeciw środowisk akademickich.

netbird.pl

Ponad 120 pracowników naukowych z całej Polski wystosowało list otwarty wyrażający sprzeciw wobec planów zmiany w ustawie o IPN. Czytamy w nim, że „struktury Instytutu, jego rady naukowe i zasady powoływania kierownictwa zostały tak skonstruowane, żeby instytucja ta była niezależna od doraźnych interesów różnych sił politycznych”

 

SPÓR O TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA DLA PREZYDENTA UKRAINY

SPÓR O TYTUŁ DOKTORA HONORIS CAUSA DLA PREZYDENTA UKRAINY

Wczoraj na spotkaniu z rektorem KUL księdzem Stanisławem Wilkiem płk Jan Niewiński, w imieniu kresowiaków wyraził sprzeciw wobec planów przyznania tytułu doktora honoris causa Wiktorowi Juszczence.

Kresowiacy i rodziny ofiar pomordowanych w wyniku działalności UPA protestują odkąd uczelnia wystąpiła z pomysłem odznaczenia z okazji 440-lecia unii lubelskiej przedstawicieli wszystkich państw, które wchodziły w jej skład. Lista obejmuje prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę, któremu organizacje kresowe zarzucają sympatyzowanie ze zbrodniarzami wojennymi. Na przedświątecznym spotkaniu z dziennikarzami rektor KUL powiedział, że tytuły nie honorują osób, ale narody, które reprezentują. Poszkodowani przez UPA podkreślają, że z Ukraińcami chcą żyć w przyjaźni.

– Nie występujemy przeciwko Ukraińcom, ale przeciw Juszczence, który swoim dekretem zrównał zbrodniarzy z ofiarami. 

Spotkanie, w trakcie którego płk Niewiński usiłował wyperswadować rektorowi kandydaturę Juszczenki, trwało ponad godzinę. Nie padły żadne konkrety. Z odrębnym listem w swoim imieniu przybyła wnuczka Stanisława Wyspiańskiego, Dorota Wyspiańska-Zapędowska, w którym napisała, że z uwagi na pozytywny stosunek do UPA prezydent Ukrainy moralnie nie zasługuje na przyznawany mu tytuł.

Czy uczelnia odstąpi od swego pomysłu? Decyzja zapadnie być może podczas dzisiejszego posiedzenia Senatu KUL.