Plagiat, czy prowokacja ? Sprawa b. rektora Tadeusza Hucińskiego

Huciński pomawia o współpracę z SB

Dziennik Bałtycki

Prof. Huciński zaprzecza, żeby doszło do plagiatu. Były rektor AWFiS, twierdzi, że sobotnia publikacja „Dziennika Bałtyckiego” jest elementem prowokacji z udziałem „agentów SB”…..

Według protokołu kontrolnego CBA z przeprowadzonej kontroli w AWFiS zarówno Janusz Czerwiński, jak i Wojciech Przybylski działali przez wiele lat na szkodę Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w okresie swoich kadencji rektorskich”.

Faktem jest, że obecnie CBA prowadzi dochodzenie w sprawie nieprawidłowości na AWFiS. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie podstawy mógł mieć były rektor do formułowania oskarżeń o współpracę z SB prof. Janusza Czerwińskiego i Elżbiety Szczepańskiej.
– Wszystkie kłamstwa, które wypowiada Tadeusz Huciński, zostaną wyjaśnione. Pozwę go do sądu – skomentował sprawę Janusz Czerwiński…..

W sprawie oskarżeń o plagiat zwróciliśmy się do katowickiej AWF, gdzie obydwie prace magisterskie są przechowywane. Poprosiliśmy o porównanie ich i wyjaśnienie sprawy.

– Natychmiast podejmiemy działania mające na celu sprawdzenie tych informacji. Chcemy sprawę jak najszybciej wyjaśnić – powiedział rektor katowickiej uczelni Zbigniew Waśkiewicz.