Sejm przyjął poprawki Senatu do ustaw reformujących naukę

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustaw reformujących naukę

PAP – Nauka w Polsce

Sejm przyjął senackie poprawki do pakietu ustaw reformujących polską naukę. Ustawy zakładają decentralizację finansowania nauki i związanie jej z sektorem gospodarczym, powołanie Narodowego Centrum Nauki i likwidację najgorzej ocenianych jednostek naukowych. 

W głosowaniu Sejmu większość poprawek, które miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący, przyjęto niemal jednomyślnie.

Jak poinformowała PAP minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, propozycje Senatu zyskały akceptację resortu. „Poprawiają one jakość legislacyjną ustaw, nie zmieniając naszej intencji przeprowadzenia reformy nauki w Polsce” – powiedziała ministe

Prof. Luty: Rektorów trzeba wybierać inaczej


Prof. Luty: Rektorów trzeba wybierać inaczej
Gazeta Wyborcza,19.06.2008
Rektor Politechniki Wrocławskiej chce zrewolucjonizować wybory władz polskich uczelni: rektorów mają wybierać – jak na Zachodzie – niewielkie rady powiernicze. Luty proponuje wykorzystać doświadczenia zachodnich uczelni. Chce, by rektorów wybierały rady powiernicze, coś w rodzaju rad nadzorczych. Członków takiej rady – ludzi biznesu, menedżerów dużych firm, nawet z zagranicy – wybierałby senat uczelni. Wykluczony jest udział w gremium polityków. Senat proponowałby także kandydatów na rektora. Ale to rada powiernicza zdecyduje, kto nim zostanie.