Pogotowie Dziennikarskie

Skowroński: „Wiemy jak trudno jest wypełniać misję niezależnego dziennikarstwa.” Pogotowie Dziennikarskie SDP

wpolityce.pl

Szanowni Państwo,

 

Z radością pragnę poinformować, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, dzięki uzyskaniu wsparcia finansowego z funduszy szwajcarskich, rozpoczyna właśnie funkcjonowanie Pogotowia Dziennikarskiego dla mediów lokalnych i obywatelskich.

Zdajemy sobie sprawę, jak trudno jest wypełniać misję niezależnego dziennikarstwa w lokalnych społecznościach…….

Już w pierwszych dniach lipca ruszy portal internetowy Niezależnej Informacji Lokalnej – Pogotowie Dziennikarskie, na którym publikowane będą artykuły dotyczące Waszych miejscowości. Chcemy w pierwszej kolejności umieszczać tu materiały, które nie mogły ukazać się w lokalnych mediach, z powodu nacisków ze strony miejscowej władzy lub innych uwarunkowań uniemożliwiających ich publikację w macierzystych redakcjach. Chcemy także przedrukowywać najciekawsze materiały, znajdujące się w prasie lokalnej oraz wspólnie z Państwem przygotowywać publikacje dotykające rozmaitych lokalnych problemów związanych z funkcjonowaniem władzy publicznej. Zachęcamy do współpracy z nami – artykuły, które powstaną w ramach NIL będą opłacane.

Ponadto, dzięki działalności naszego Pogotowia Dziennikarskiego, udzielane są stałe porady prawne oraz eksperckie, dziennikarskie…….

Nasz projekt, który nosi tytuł „Wzmocnienie mediów lokalnych i obywatelskich sprawujących społeczną kontrolę nad działaniami władz i instytucji publicznych”, realizowany będzie do 30 września 2014 r. Jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorką projektu: Edyta Żyła, tel. 509 411 225, e-mail: edyta_zyla@o2.pl.

 

Serdecznie zapraszam do współpracy z Pogotowiem Dziennikarskim!

Krzysztof Skowroński,
Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

………..

Pomoc prawna dla dziennikarzy

 

Otrzymałeś pismo procesowe i zastanawiasz się, jak na nie odpowiedzieć? Lokalna władza domaga się usunięcia niewygodnych dla niej komentarzy z portalu internetowego? Chcesz się upewnić, czy twój artykuł nie narusza niczyich dóbr osobistych? – zwróć się do naszych prawników, którzy pomogą ci znaleźć właściwe rozwiązanie.

Prawnicy – Michał Jaszewski oraz mecenas Artur Wdowczyk – oferują swoją pomoc w ramach uruchomionego przez SDP Pogotowia Dziennikarskiego……