Prawidłowa wersja historii

Prawidłowa wersja historii

Rz, Paweł Lisicki 05-06-2009

W lutym – podawała „Rz” – minister ds. sytuacji nadzwyczajnych Siergiej Szojgu zaproponował wprowadzenie odpowiedzialności karnej za negowanie zwycięstwa ZSRR w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Jak to w Rosji bywa, na pomyśle ministra skończyć się nie mogło i zaraz potem grupa deputowanych Jednej Rosji wniosła do Dumy projekt poprawek do kodeksu karnego. Cel? Mają one przeciwdziałać pomniejszaniu roli Związku Radzieckiego w zwycięstwie nad faszystami oraz przewidują kary za „nazywanie przestępstwem działań koalicji antyhitlerowskiej”.

Hm, bardzo to ciekawy postulat. Z pewnością autorzy tego projektu przez „działania koalicji antyhitlerowskiej” rozumieją działania armii sowieckiej. Tym sposobem do więzienia powinna trafić większość historyków polskich, litewskich, węgierskich czy łotewskich, którzy bronią heretyckiej tezy, zgodnie z którą Sowieci popełniali na zajętych przez siebie terenach zbrodnie wojenne i byli siłą okupacyjną….

Ciekaw jestem tylko, ile czasu rosyjskim ekspertom zabierze dojście do tego wniosku. Gdy to się już stanie, mogliby, sądzę, połączyć siły z niektórymi znawcami niemieckimi. Okazałoby się wówczas, że wojna została wywołana przez Polaków; że sprawcami Holokaustu byli Europejczycy; że jedynym obrońcą praw człowieka stał się towarzysz Stalin; i że Armia Czerwona niosła Europie wolność i wyzwolenie. Oto jak mogłaby wyglądać prawidłowa wersja dziejów. Absurdalne? Zapewne. Ale nie takie rzeczy już, dzięki sprawnej propagandzie, zdobywały uznanie.

Jak wygląda swoboda badań historycznych w Rosji?

Suworow: Rosja chyli się ku upadkowi  

Fakt – Opinie

Z Wiktorem Suworowem rozmawia Marcin Herman

eJak wygląda swoboda badań historycznych w Rosji?
– Rosyjscy historycy zawsze podkreślają, że przed paktem Ribbentrop-Mołotow był „zdradziecki” układ monachijski, gdy państwa zachodnie oddały Hitlerowi Czechosłowację. I niby dlatego przez to ZSRR był zmuszony podpisać z Niemcami pakt. Rosyjscy historycy twierdzą, że jedynie Sowieci deklarowali pomoc militarną Czechosłowacji. Mój przyjaciel, historyk, zwrócił się z prośbą do naszego MSZ by pokazać mu odpowiednie dokumenty, które miałyby o tym świadczyć. Dostał odpowiedź, że wszelkie informacje znajdują się w książce „ZSRR w walce o pokój w przededniu II wojny światowej” napisanej w czasach Chruszczowa. Do dokumentów dostępu nie ma, choć działo się to ponad 70 lat temu. Czechosłowacja ani ZSRR nie istnieją, a dokumenty dotyczące stosunków dwóch nieistniejących państw są nadal tajne, chociaż już po 30 latach powinny być udostępnione. Taką właśnie mamy wolność badań historycznych.

1 września – pamiętamy! 69. rocznica wybuchu II wojny światowej


Zniszczony Wieluń – polska Guernika
Wieluń, czwarta czterdzieści
TP
1 września – pamiętamy! 69. rocznica wybuchu II wojny światowej
Nasz Dziennik
„Dwaj totalitarni bandyci – Adolf Hitler i Józef Stalin, ponoszą jednakową odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej. Niemcy i Rosja wspólnie dążyły nie tylko do likwidacji Polski jako państwa. Strategicznym celem sojuszu rosyjsko-niemieckiego było opanowanie całej Europy oraz jej podział na strefy wpływów: hitlerowską i komunistyczną. Należy podkreślić z całym naciskiem: oba reżimy – hitlerowski i sowiecki – były systemami politycznymi i ideologiami lewicowymi! Wspólna agresja Niemiec i Rosji na Polskę we wrześniu 1939 roku była bezprecedensowa nie tylko w II wojnie światowej, ale w całym XX wieku. Niemcy napadły na Danię, Norwegię, Francję, Belgię, Holandię, Luksemburg. Rosja w tym samym czasie napadła na Finlandię, Estonię, Litwę, Łotwę, Rumunię. Wspólnie oba bandyckie państwa, Rosja i Niemcy, napadły tylko na Polskę! ”

1 WRZEŚNIA – JAK DO TEGO DOSZŁO
Niezalezna.pl