W całym kraju zainaugurowano rok akademicki

W całym kraju zainaugurowano rok akademicki

PAP – Nauka w Polsce

Dla ok. 2 mln studentów rozpoczął się rok akademicki. Pierwszy rok studiów rozpoczyna niemal 500 tys. osób na ok. 450 uczelniach, z tego 130 publicznych.

Podczas uroczystej inauguracji na Politechnice Warszawskiej prezydent Lech Kaczyński opowiedział się za tworzeniem flagowych kierunków (według planów rządu Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących – KNOW) oraz przeciw zniesieniu habilitacji.

Rektor PS prof. Włodzimierz Kiernożycki podkreślał w przemówieniu inauguracyjnym konieczność przeprowadzenia reformy w szkolnictwie wyższym. „To, że szkolnictwo wyższe w Polsce wymaga reformy, jest bezdyskusyjne” – mówił. Jednak – jak podkreślał – skuteczne przeprowadzenie reform, zmierzających doázwiększenia konkurencyjności PS wobec innych ośrodkówánaukowo-dydaktycznych w Europie – wymagaáznacznych nakładów finansowych, m.in. na modernizację bazyánaukowo-dydaktycznej

O fundusze upominała się też rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow podczas inauguracji roku akademickiego na UW. Podkreśliła, że szkolnictwo wyższe cierpi na niedofinansowanie i właśnie brak funduszy jest przyczyną niskich wyników polskich najlepszych uczelni w światowych rankingach. Oceniła, że w przyjętym niedawno przez rząd projekcie budżetu na 2009 r. widać wprawdzie wzrost nakładów na badania naukowe, ale już na szkolnictwo wyższe nie .

Gaudeamus Igitur

Gaudeamus Igitur

2 MLN STUDENTÓW ROZPOCZYNA ROK AKADEMICKI

tvn.24

Dla ponad 2 mln studentów rozpoczyna się dziś rok akademicki. Pierwszy rok studiów rozpoczyna niemal 500 tys. osób na około 450 uczelniach. Z tego 130 jest uczelniami publicznymi.

Gaudeamus Igitur znaczy Radujmy się 

Pieśń, którą śpiewają rozpoczynający rok akademicki studenci, „Gaudeamus Igitur” jest powszechnie znana w Europie i uznawana za najstarszą pieśń studencką. Powstała w XIII lub XIV wieku w środowisku uniwersytetu w Heidelbergu lub Paryskiej Sorbony i należy do tzw. pieśni pohulankowych średniowiecznych śpiewaków i poetów, wśród których nie brakowało studentów.

Jedną z wersji pieśni zanotował w 1781 roku, niemiecki wędrowny poeta Christian Wilhelm Kindleben. W tym czasie melodia była już dobrze znana. Pochodzi ona z 1717 roku i oparta jest na pieśni J. G. Guntera: „Bruder, lasst uns lustig sein”(Bracia weselmy się).