Kościół przeprasza Darwina

źródło

Kościół przeprasza Darwina

Dziennik

Kościół postanowił przeprosić Karola Darwina. Na razie tylko Kościół anglikański, ale twórca teorii ewolucji może mieć satysfakcję. W zaświatach oczywiście, bo nie żyje od 126 lat. Anglikanie przyznają, że działali zbyt emocjonalnie, kiedy Darwin ogłosił teorię sprzeczną z wizją świata powołanego przez Stwórcę w siedem dni.

W jutrzejszej deklaracji Kościół anglikański podkreśla, że w opozycji wobec teorii Darwina powtórzył błąd popełniony przez Kościół katolicki, który w XVII stuleciu zmusił Galileusza do wyrzeczenia się teorii kopernikańskiej mówiącej o tym, że Ziemia krąży wokół Słońca, a nie odwrotnie.

Charles Darwin to receive apology from the Church of England for rejecting evolution

Telegraph.co.uk

„The statement will read: Charles Darwin: 200 years from your birth, the Church of England owes you an apology for misunderstanding you and, by getting our first reaction wrong, encouraging others to misunderstand you still. We try to practise the old virtues of ‚faith seeking understanding’ and hope that makes some amends.”

The Complete Work of Charles Darwin ONLINE !

On the Origin of Species

Debata na temat globalnego ocieplenia ma charakter religijny, a nie naukowy


Freeman Dyson- źródło
Niech zazieleni się Sahara
Rz, 30-31.08.2008
„Freeman Dyson: W tej debacie uczestniczą dwie grupy ludzi. Zdecydowaną mniejszość stanowią naukowcy, którzy poszukują racjonalnych dowodów na stawiane przez siebie tezy. Oprócz nich istnieją wyznawcy religii ochrony środowiska (environmentalism) – ekolodzy, moraliści, przepowiadacze przyszłości itd., którzy w zasadzie nie mają pojęcia, o czym mówią, ale za to głęboko wierzą, że mają rację. Uznają za niepodważalne dogmaty głoszone przez większość uczestników tej debaty: że ocieplenie klimatyczne jest złe, że główną winę za zmiany klimatu ponosi człowiek i że jeśli nie podejmiemy natychmiast kroków zaradczych, nastąpi zagłada cywilizacji. Oczywiście podział, o którym mówię, nie jest jednoznaczny. Są na przykład naukowcy, którzy wyznają religię ochrony środowiska, co czasem uniemożliwia im obiektywną ocenę wyników własnych badań. Nie twierdzę, że kwestia ocieplenia klimatu nie ma wymiaru moralnego czy cywilizacyjnego. Oczywiście, że ma. Tylko religii, zwłaszcza w jej wydaniu tak bardzo zaangażowanym, nie należy mieszać z nauką. To są oddzielne sfery.”