Młodzi naukowcy potrzebują wyzwań

Rektor PW: Młodzi naukowcy potrzebują wyzwań

PAP – Nauka w Polsce

Państwo powinno nie tylko finansować badania podstawowe, ale również naukę stosowaną, kreując duże projekty o charakterze cywilizacyjnym, które wygenerują popyt na innowacje – uważa prof. Włodzimierz Kurnik, rektor Politechniki Warszawskiej. Jego zdaniem, młodzi naukowcy wyjeżdżają z Polski motywowani nie tylko chęcią zarobku, ale również dlatego, że szukają pożywki dla swojego intelektu. 

Jak zauważa uczony, reformatorzy nauki w Polsce skupiają się na „tłoczeniu” innowacji do przemysłu, na tym, co zrobić, żeby patentów było jak najwięcej, jak wywierać nacisk na przemysł i podwyższać wskaźniki innowacyjności w gospodarce. Według prof. Kurnika, to działania ważne, ale niewystarczające. 

Państwo – przekonuje rektor PW – powinno prowadzić długoterminowe analizy możliwości i potrzeb rozwoju kraju typu „foresight” i na tej podstawie – w ramach strategii rozwoju kraju – ogłaszać wieloletnie programy, których realizacja wytwarzałaby zapotrzebowanie na innowacje, a z drugiej strony zachęciłaby przemysł do finansowania badań naukowych w perspektywie dużych kontraktów i zamówień…