Absurdy raportów PKA

Studenci zyskają dodatkowe informacje o swoich uczelniach”

Dziennik -Gazeta Prawna

MAREK ROCKI, przewodniczący Państwowej Komisji Akredytacyjnej – Państwowa Komisja Akredytacyjna nie publikuje raportów z wizytacji kierunku studiów, bo nie ma funduszy na usuwanie z nich danych osobowych.

Dlaczego informacje o jakości kształcenia na danym kierunku studiów, ważne dla 2 mln studentów, są tajne?

MAREK ROCKI 

Uchwała PKA zawierająca ocenę jakości kształcenia na danym kierunku nie musi całkowicie pokrywać się z wnioskami zawartymi w raporcie z wizytacji, bo jest on tylko elementem procedury oceny. Ponadto zawiera dane osobowe, a obowiązujące przepisy o ich ochronie nie pozwalają na ich publikowanie. Najwyższa Izba Kontroli wykreśla dane osobowe. Oczyszczanie raportu z wrażliwych danych wymagałoby dodatkowego zatrudnienia, a więc pieniędzy. Podjęliśmy jednak decyzję o upublicznianiu syntezy stanowiącej uzasadnienie oceny. Ponadto planujemy na stronie internetowej zamieszczać dobre i słabe strony danego kierunku…

Skrytykowana w raporcie uczelnia może mieć pozytywną ocenę i kształcić dalej?

Tak, bo raport może nie zawierać wszystkich danych dających pełen obraz ocenianego kierunku. Władze uczelni mogą ustosunkować się do faktów i opinii zawartych w raporcie, przedstawić wyjaśnienia i uzupełniające informacje mające wpływ na ocenę końcową.

W sprawie wprowadzenia stanu wojennego

jaruzelski

tvn.24

CIA ujawniła około tysiąca stron tajnych dokumentów przekazanych Amerykanom przez płk. Ryszarda Kuklińskiego. Wynika z nich, że to generałowie Kiszczak i Jaruzelski naciskali na wprowadzenie stanu wojennego. – Nie będę komentował, dopóki nie zapoznam się z aktami – powiedział TVN24 gen. Wojciech Jaruzelski.

Raporty przekazane przez płk. Kuklińskiego CIA potwierdzają wiele dotychczasowych informacji na temat przygotowań do stanu wojennego oraz dostarczają na ten temat nowych szczegółów.

——–

Archiwum Kuklińskiego odtajnione

Rz

Dokumenty w pdf