Komunikacja sądu z obywatelami

E-mail wciąż nieznany polskim sądom

Takie wrażenie można odnieść czytając raport Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC), która sprawdziła w jaki sposób Polacy mogą komunikować się z sądami. Pracownicy sądów jeśli nawet odpowiedzą na e-mail, nie zawsze robią to przejrzyście i nie zawsze dbają o formy grzecznościowe. Problemem jest też dostępność e-wokand

Raport HFPC możemy znaleźć na stronach fundacji. Obejmuje on również inne formy kontaktu z sądami, w tym kontakt osobisty, dostępność ulotek, analizę pism sądowych, przystosowanie budynku do potrzeb niepełnosprawnych i in.

W podsumowaniu autorzy raportu stwierdzają jednak, że najgorzej wypadają polskie sądy w obszarze komunikacji elektronicznej z obywatelem. Zdaniem HFPC sądy powinny bardziej zadbać o wyznaczenie osób odpowiedzialnych za kontakt z obywatelami oraz o wyposażenie tych osób w odpowiednią wiedzę. Na zmiany zapewne przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale byłoby dobrze, gdyby osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie sądów przeczytały raport HFPC.