Miejsce polskich uczelni w rankingu nie analizującym osiągnięć naukowych

Pięć polskich uczelni wśród 500 najlepszych na świecie

PAP Nauka w Polsce

Pięć polskich uczelni znalazło się wśród 500 najlepszych szkół wyższych w Rankingu Webometrics. Jeszcze rok temu na liście znajdowały się tylko dwie nasze uczelnie. Najlepszy w Polsce okazał się Uniwersytet Jagielloński – zajął 280. miejsce. Uczelnia nie zmieściła się jednak wśród 100 najlepszych uczelni Europy – na naszym kontynencie uniwersytet zajął 101. miejsce.

Wśród 500 najlepszych szkół wyższych na świecie znalazły się jeszcze Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (298. miejsce), Uniwersytet Warszawski (327. miejsce), Politechnika Warszawska (338. miejsce), a także Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (391. miejsce). Wśród pierwszego tysiąca uczelni, znalazło się jeszcze dodatkowo 5 polskich szkół wyższych….Światowy Ranking Uczelni Webometrics jest przygotowywany dwa razy w roku przez CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas) – Najwyższą Radę Badań Naukowych w Madrycie. W zestawieniu nacisk kładziony jest przede wszystkim na komunikację uczelni za pośrednictwem internetu. W rankingu nie są więc analizowane osiągnięcia naukowe, ale bazuje się raczej na materiałach udostępnianych w internecie przez poszczególne uczelnie.

Umiędzynarodowienie to słaba strona polskich uczelni

Polskie uczelnie daleko w tyle

Rz

Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska i Uniwersytet Łódzki są wymienione w ogłoszonym wczoraj corocznym  QS World University Rankings….

Żadna polska szkoła wyższa nie znalazła się wśród 300 najlepszych (na pierwszym miejscu jest Uniwersytet w Cambridge, ze środkowej Europy najwyżej – na 276. pozycji – jest Uniwersytet Karola w Pradze).

Wszystkie polskie szkoły wyższe spadły w rankingu w porównaniu z rokiem ubiegłym. UJ zajął 393. pozycję (w 2010 – 304.); UW plasuje się między 401. a 450. miejscem (364.), PW między 551. a 600. (w 2010 r. 501. – 550.), a UŁ ma miejsce 601+ (2010 r. 551. – 600.).

– W tym rankingu liczy się  prestiż uczelni w międzynarodowym środowisku akademickim, wśród pracodawców oraz umiędzynarodowienie, czyli m.in. liczba zagranicznych studentów, i cytowania.

Ranking uczelni wg Rzeczpospolitej

Warszawa tym razem przed Krakowem

Rz

Uniwersytet Warszawski pokonał Jagielloński i po dwóch latach wrócił na pierwsze miejsce. Trzecią lokatę zachował poznański UAM

Ranking uczelni, czyli pomiar grubości włosa w granicach błędu

Jagielloński o włos przed Warszawskim  

Rz

Uczelnia z Krakowa ułamkami punktów pokonała stołeczny uniwersytet. Trzeci jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z Poznania.  

Od początku Rankingu Szkół Wyższych „Rz” i „Perspektyw” o pierwsze miejsce ostro rywalizowały ze sobą najstarsza polska uczelnia z Krakowa i największa w kraju z Warszawy.

W pierwszym zestawieniu w 2000 roku zwyciężył Uniwersytet Jagielloński. Wówczas różnica wynikająca z rankingowych wyliczeń była między uczelniami znacząca, bo wskaźnik dla UJ wynosił 100, zaś dla UW – 67. Z roku na rok dystans między uniwersytetami się zmniejszał. Pięć razy na podium stawał Kraków i pięć razy Warszawa.

Jakość kształcenia w obu uczelniach jest tak podobna, że sama kapituła tego jubileuszowego, dziesiątego już Rankingu Szkół Wyższych 2009 miała problem z rozstrzygnięciem, czy nie przyznać po raz pierwszy w historii rankingu miejsca ex aequo. Tego jednak nie przewiduje regulamin.

Ostatecznie zwyciężył Uniwersytet Jagielloński (wskaźnik rankingowy 100, wskaźnik dla UW 99,90). – Obie uczelnie są na zbliżonym poziomie. Nawet różnica w ich wskaźnikach rankingowych jest na granicy błędu – mówi prof. Marek Safjan, przewodniczący kapituły rankingu, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

O miejscu w zestawieniu decydują punkty przyznawane za cztery cechy uczelni: prestiż, siłę naukową, warunki studiowania i umiędzynarodowienie studiów. Na każdą z tych cech składa się jeszcze kilka szczegółowych kryteriów, np. preferencje pracodawców, cytowania prac naukowych, osiągnięcia sportowe, programy prowadzone w językach obcych. Uczelnie oceniamy w czterech kategoriach: akademickie, niepubliczne magisterskie, niepubliczne licencjackie, państwowe wyższe szkoły zawodowe.

Ze szczegółowych zestawień wynika, że krakowską uczelnię nieco wyżej oceniają sami profesorowie, zaś warszawską– pracodawcy. UJ lepiej wypada, jeśli chodzi o zasób bibliotek, UW daje znów więcej możliwości rozwijania zainteresowań naukowych i kulturalnych.