Lobby dla przyszłości polskiej nauki

Lobby dla przyszłości polskiej nauki

PAP – Nauka w Polsce

Nauka jest dziedziną elitarną, trzeba inwestować w najlepszych i stwarzać im optymalne warunki nauki, badań i pracy; we współczesnym świecie liczy się praca zespołowa, której w naszym kraju właściwie się nie uczy; a wszystko zaczyna się od idei, pomysłu, który ktoś odpowiednio zdeterminowany postanawia zrealizować – to wnioski z konferencji „Polskie sukcesy oparte na wiedzy”, która odbyła się 20 kwietnia w Warszawie. W dyskusji wzięli udział m.in. profesorowie Michał Kleiber i Bogusław Smólski. ..

Efektem dyskusji będzie opracowanie zestawu działań, jakie należy pilnie podjąć, aby radykalnie zwiększyć liczbę polskich sukcesów. Konferencja „Polskie sukcesy oparte na wiedzy” będzie organizowana cyklicznie.

Debatę zorganizowały wspólnie: Deloitte Polska, Fundacja Edukacyjna Perspektywy, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii oraz Pentor Research International. Honorowy patronat nad konferencją objął przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Jerzy Buzek.

Materiały konferencyjne są dostępne na stronie internetowej:www.polskiesukcesy.pl.

Omówiono tam cztery przykłady polskich osiągnięć: filtru silnikowego i innych patentów prof. Leona Gradonia, Akademii Leona Koźmińskiego, „dream team’u” studentów informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz oprogramowania firmy Asseco. KOL

O przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego

Czy jakość jest możliwa bez konkurencji? 

Polska XXI  

Kluczem do sukcesu naszego kraju jest wprowadzenie do sfery nauki i szkolnictwa wyższego zasad uczciwej konkurencji. Co zatem proponujemy, skoro nie ma jeszcze społecznego przyzwolenia na płatne studia? Postulujemy pilne wprowadzenie dofinansowania studiów stacjonarnych w wyższych szkołach niepublicznych.