Czytanie reformy nauki w Sejmie

Projekty ustaw reformujących polską naukę – do drugiego czytania

PAP – Nauka w Polsce

Projekty ustaw reformujących strukturę i finansowanie badań naukowych w Polsce, m.in. poprzez powołanie Narodowego Centrum Nauki i likwidację najgorzej ocenianych instytutów, trafiły do drugiego czytania w Sejmie.

„To duży sukces. Udało się wypracować konsensus polityczny. To świadczy o tym, że partie koalicji rządzącej i opozycji są bardzo zdeterminowane, żeby wprowadzać reformę nauki w Polsce” – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka podsumowując w rozmowie z PAP ponad roczną pracę nad projektami sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży.

W trakcie posiedzenia komisji posłowie jednomyślnie skierowali do drugiego czytania projekty sześciu ustaw: o zasadach finansowania nauki, o Polskiej Akademii Nauk, o Narodowym Centrum Nauki, o instytutach badawczych, o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz projekt ustawy wprowadzający przepisy przejściowe do tych ustaw….

Projekty ustaw akademickich na posiedzeniu komisji sejmowej

Posiedzenie  Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

serwis Sejmu

Posiedzenie 14 listopada

Rozpatrzenie sprawozdań podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego: 
– o rządowym projekcie ustawy o zasadach finansowania nauki (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1637);
– o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1636);
– o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Centrum Nauki (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1588) oraz poselskim projekcie ustawy o Agencji Badań Poznawczych (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego253);
– o rządowym projekcie ustawy o instytutach badawczych (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1629) oraz poselskim projekcie ustawy o państwowych instytutach naukowych (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego252);
– o rządowym projekcie ustawy o Polskiej Akademii Nauk (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1587).

Dyskusja na temat reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego

Posiedzenie plenarne Rady Nauki

Serwis MNiSW

Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka uczestniczyła w posiedzeniu plenarnym Rady Nauki. W programie obrad znalazła się dyskusja na temat reformy systemu nauki i szkolnictwa wyższego. W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele organów doradczych i instytucji nauki – prof. Bogusław Smólski, dyrektor NCBiR, prof. Andrzej Pelczar z PAU, prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, prof. Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej JBR, prof. Jerzy Błażejowski, przewodniczący RGSW.

Minister Kudrycka przedstawiła stan prac nad projektami ustaw dotyczącymi nauki. „W tej chwili pięć projektów ustaw jest procedowanych w Podkomisji ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy z nich zostały już przeanalizowane: ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o NCBiR oraz ustawa o Narodowym Centrum Nauki. W tej chwili trwają prace nad ustawą o instytutach badawczych, która ma zastąpić ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych. W najbliższej przyszłości czeka nas jeszcze praca nad ustawą o PAN. Sądzę, że do końca roku skończy się proces legislacyjny i te ustawy będą mogły wejść w życie w 2010 r.” – mówiła prof. Kudrycka.

Minister Kudrycka podkreśliła współzależność zmian w nauce i w systemie szkolnictwa wyższego – „Jeśli reformie nauki nie będzie towarzyszyła reforma szkolnictwa wyższego, jej efekty będą szczątkowe”. Prof. Kudrycka podziękowała członkom Rady Nauki za pomoc i zaangażowanie w prace nad przygotowaniem projektów rozporządzeń do ustaw dotyczących nauki i wyraziła nadzieję na dalszą współpracę przy przygotowywaniu pozostałych aktów wykonawczych.

Podczas spotkania prof.  Kudrycka omówiła także kolejne etapy prac nad założeniami reformy szkolnictwa wyższego. „Ostateczny kształt założeń do reformy szkolnictwa wyższego opracowaliśmy, wsłuchując się w głosy środowisk uczelni publicznych i niepublicznych; rektorów, studentów i doktorantów. Naszym założeniem było wprowadzenie takich zmian, które byłyby możliwe do realizacji w ciągu najbliższych kliku lat. Staraliśmy się także o wypracowanie historycznego porozumienia, które pozwoli, by uczelnie publiczne i niepubliczne wzajemnie wspierały się w działaniach zmierzających do kształcenia absolwentów coraz lepiej przygotowanych i dużo bardziej konkurencyjnych na rynku pracy” – podkreślała minister Kudrycka.