Rząd się wypowie o projektach reform szkolnictwa wyższego

We wtorek rząd o projektach reform szkolnictwa wyższego

PAP – Nauka w Polsce

Wyłanianie najlepszych instytucji naukowych w kraju tzw. KNOW-ów i ich większe finansowanie, zerwanie z wieloetatowością pracowników wyższych uczelni i ograniczenie możliwości bezpłatnego studiowania drugiego kierunku zakładają m.in. projekty nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym, które we wtorek będą dyskutowane na stałym posiedzeniu Rady Ministrów.

Proponowane zmiany będą dotyczyć trzech obszarów: nowego modelu zarządzania szkolnictwem wyższym, spraw związanych z karierą naukową m.in. zmian dotyczących procedury nadawania habilitacji oraz reformy studiów i praw studenckich – poinformował rzecznik Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Bartosz Loba.

Założenia do nowelizacji ustawy –

Prawo o szkolnictwie wyższym

oraz ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki.