Platforma zmienia ustawę o IPN

Platforma zmienia ustawę o IPN

Dziennik Polski

SEJM. Dziś PO złoży w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – poinformował rzecznik klubu Platformy Andrzej Halicki.

Propozycje Platformy przewidują m.in. powołanie 9-osobowej rady, która ma zastąpić kolegium IPN. Kolegium to 11-osobowy zespół doradczo-kontrolny prezesa IPN wybierany na 7-letnią kadencję.

Rada instytutu ma zostać wyposażona w większe kompetencje – będzie ustalała priorytetowe tematy badawcze i rekomendowała kierunki działalności IPN.

Kandydatów na członków rady wybierze Kolegium Elektorów, które zostanie wyłonione przez polskie uczelnie mające prawo do nadawania stopni naukowych oraz Polską Akademię Nauk. Spośród 10 kandydatów wskazanych przez kolegium Sejm wybierze pięciu, a spośród kolejnych czterech Senat wskaże dwóch. Dwóch członków rady wskaże prezydent.

————

IPN: inna odsłona lobbingu

Nasz Dziennik

Platforma chce zmienić IPN pod dyktando lobbingu środowisk uniwersyteckich, które chcą mieć wpływ na to, co robi Instytut, uczestniczyć w jego projektach badawczych i korzystać z funduszy
———

Nowy IPN na koniec Kurtyki

GW

Dziś PO powie, jak chce zmienić ustawę o IPN. Najważniejszy punkt: powołanie apolitycznej Rady Instytutu. Dostęp do wszystkich teczek po staremu, czyli dla dziennikarzy i naukowców.

Zamiast Kolegium IPN powstanie Rada Instytutu. Ma liczyć dziewięciu członków i mieć sześcioletnią kadencję. Członkiem Rady może być tylko osoba z tytułem lub stopniem naukowym w dziedzinie nauk humanistycznych lub prawnych.

Kandydatów do Rady wskazywać mają Sejm, Senat i prezydent. Sejm i Senat mogą wybrać tylko spośród osób wskazanych im przez rady wyższych uczelni mających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii oraz rady naukowe instytutów: Historii i Historii Nauki i Studiów Politycznych PAN. Sejm wybiera pięciu kandydatów, Senat i prezydent po dwóch. Prezydentowi kandydatów przedstawia Krajowa Rada Sądownictwa.