Prof. Binienda jest szanowanym profesorem…

Oświadczenie Uniwersytetu Akron. "Prof. Binienda jest szanowanym
profesorem z wieloletnim dorobkiem naukowym, ma prestiżową pozycję, jest
naczelnym lotniczego pisma naukowego
wpolityce.pl
..
Oświadczenie Uniwersytetu Akron z dnia 24 września 2013 roku
(przetłumaczone na język polski):

W odpowiedzi na państwa pytanie, dotyczące wsparcia udzielonego Prof.
Biniendzie, uprzejmie informujemy, że jest on szanowanym profesorem
Szkoły Inżynierii od wielu lat. Szkoła Inżynierii Uniwersytetu w Akron
jest znana i finansowana na poziomie ogólnokrajowym dzięki wysokiej
jakości badań naukowych. Należy powiedzieć, że Dr Binienda zajmuje
prestiżową pozycję w międzynarodowym środowisku naukowym, jest
redaktorem naczelnym lotniczego pisma naukowego Journal of Aerospace
Engineering, oraz jest członkiem honorowym Amerykańskiego Stowarzyszenia
Inżynierii Cywilnej.

Posiada wieloletni dorobek naukowy a jego badania są finansowane z wielu
zewnętrznych źródeł. Wsparcie Uczelni otrzymuje w postaci laboratoriów
badawczych oraz takiego samego wynagrodzenia jakie przysługuje pracownikom
o najwyższym statusie zatrudnienia prowadzącym badania naukowe.

Uniwersytet jest dumny z zaangażowania i pracy profesora Biniendy; jednak
nie można powiedzieć, że fundusze Uniwersytetu zostały przeznaczone na
konkretne działania bądź badania dotyczące katastrofy smoleńskiej. Co
więcej, poza ograniczeniami patentowymi, każdy z naszych profesorów ma
prawo wyrażać swoją opinię lub publikować swoje badania samodzielnie,
bez zezwolenia uczelni, tak jak jest to przyjęte na wielu innych
amerykańskich uczelniach prowadzących badania naukowe.

Należy zaznaczyć, że podobnie jak wielu szanowanych naukowców, profesor
Binienda prezentuje wyniki swych badań na konferencjach naukowych i w
weryfikowanych pismach naukowych.

Eileen Korey
Rzecznik Prasowy
Uniwersytet Akron