Stanowisko Prezydium PAN w sprawie finansowania nauki w Polsce

Stanowisko Prezydium PAN w sprawie finansowania nauki w Polsce

serwis PAN

W dniu 5 maja 2010 r. Prezydium PAN opublikowało swoje stanowisko w sprawie finansowania nauki w Polsce. Członkowie Prezydium uznają za swój obowiązek zaapelowanie do rządu i parlamentu o przeciwdziałanie dalszej eskalacji niekorzystnych zjawisk w tym zakresie obejmujących zarówno działalność badawczą, jak i szkolnictwo wyższe.