Prawa autorskie pracownika szkoły wyższej

Prawa autorskie pracownika szkoły wyższej

Forum Akademickie

Uczelni zawsze przysługuje pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, utworu stanowiącego rezultat naukowego procesu poznawczego, utworu, który pracownik stworzył w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy.