Projekty ustaw akademickich na posiedzeniu komisji sejmowej

Posiedzenie  Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

serwis Sejmu

Posiedzenie 14 listopada

Rozpatrzenie sprawozdań podkomisji stałej ds. nauki i szkolnictwa wyższego: 
– o rządowym projekcie ustawy o zasadach finansowania nauki (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1637);
– o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1636);
– o rządowym projekcie ustawy o Narodowym Centrum Nauki (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1588) oraz poselskim projekcie ustawy o Agencji Badań Poznawczych (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego253);
– o rządowym projekcie ustawy o instytutach badawczych (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1629) oraz poselskim projekcie ustawy o państwowych instytutach naukowych (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego252);
– o rządowym projekcie ustawy o Polskiej Akademii Nauk (druk nr Przebieg procesu legislacyjnego1587).