Uczelnie wspólnie walczą o EIT

Uczelnie wspólnie walczą o EIT

PAP – Nauka w Polsce

Władze uczelni Warszawy, Krakowa, Poznania, Gdańska i Wrocławia będą wspólnie zabiegać o lokalizację w Polsce tzw. węzła wiedzy dotyczącego technik informacyjnych i komunikacyjnych w ramach Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Przedsięwzięcie koordynuje Politechnika Wrocławska. 
Porozumienie zawarły m.in. władze Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Porozumienie jest jednak otwarte i mogą do niego przystąpić inne, zainteresowane współpracą podmioty.

Wkrótce podpisane będzie formalne porozumienie, na podstawie którego m.in. powołany zostanie złożony z rektorów uczelni komitet sterujący. W uzgodnieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego powstaje grupa robocza, która przygotowuje się do kontaktów z zespołami innych krajów zainteresowanych projektem.