Obchody 29 rocznicy Porozumień Sierpniowych

Stocznia Gdańska

Gdańskie obchody 29 rocznicy Porozumień Sierpniowych

Portal pomorza.pl

GDAŃSK. 31 sierpnia br. w 29 rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych odbędą się uroczystości zorganizowane przez „Solidarność”.

Komunikat  ws. uroczystości w 31 sierpnia 2009 roku, organizowanych lub współorganizowanych przez Zarząd Regionu Gdańskiego  NSZZ „Solidarność”
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” informuje, że w dniu 31 sierpnia br. w XXIX rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych planuje zorganizować:

Godz. 12.00 – uroczysty Zarząd Regionu Gdańskiego z udziałem byłych przewodniczących ZRG – w sali AKWEN (zaproszenia otrzymali: Bogdan Borusewicz, Jacek Rybicki, Jan Halas, Janusz Śniadek). Podczas ZR zostanie wręczonych ok. 40 stypendiów dla uczniów w ramach VII edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność” (zebranie zakończy się pogadanką i złożeniem przez uczniów kwiatów na Placu Solidarności).

Godz. 16.00 – wręczenie odznaczeń państwowych przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – sala AKWEN. Zarząd Regionu złożył około dwudziestu wniosków o przyznanie odznaczeń dla działaczy komitetów strajkowych ze stoczni i portów Gdańska i Gdyni oraz osób z Video Studio Gdańsk, dokumentujących w b. trudnych warunkach wydarzenia w latach osiemdziesiątych.

Godz. 17,00 – uroczysta Msza Święta w Kościele Św. Brygidy oraz złożenie kwiatów pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej (ok. godz. 19,00). Mszę będzie koncelebrował ks. Abp. Słowoj Leszek Głódź. Obecność zapowiedzieli – oprócz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – m. in. Janusz Śniadek – przewodniczący KK NSZZ „Solidarność”, Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych, Sławomir Skrzypek – prezes NBP, Jerzy Kropiwnicki – Prezydent Łodzi, prof. Waldemar Kamrat – Prorektor PG, minister Janusz Krupski – Kierownik Urzędu ks. Kombatantów, prof. Mirosław Golon – dyrektor IPN w Gdańsku. Zaproszenie do udziału w uroczystości otrzymali m. in. Sygnatariusze Porozumień Sierpniowych z przewodniczącym Komitetu Strajkowego – Lechem Wałęsą, członkowie rządu RP, Sejmu i Senatu RP. W uroczystości ma wziąć także udział grupa kombatantów II wojny Światowej oraz młodzieży ze szkół noszących imię Bohaterów Westerplatte. Po części oficjalnej planowane jest spotkanie okolicznościowe w sali AKWEN.
Podczas uroczystości na Placu Solidarności oprócz oficjalnych wystąpień, przewidziane jest m. in. odczytanie specjalnego apelu-przesłania przez uczniów. 
Wojciech Książek – Prezydium ZRG


21 postulatów Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z 17 sierpnia 1980

12.Wprowadzenie zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz zniesienie przywilejów Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa i aparatu partyjnego.

Protokół porozumienia zawartego przez Komisję Rządową i Międzyzakładowy Komitet Strajkowy w Gdańsku

W sprawie punktu dwunastego, który brzmi: Wprowadzić zasady doboru kadry kierowniczej na zasadach kwalifikacji, a nie przynależności partyjnej oraz znieść przywileje MO, SB i aparatu partyjnego poprzez: — zrównanie zasiłków rodzinnych, zlikwidowanie specjalnych sprzedaży, itp. ustalono:
Przyjmuje się postulat konsekwentnego stosowania doboru kadr kierowniczych na zasadach kwalifikacji i kompetencji, zarówno członków partii, stronnictw jak i bezpartyjnych.