Nadszedł najwyższy czas na internacjonalizację szkolnictwa wyższego i

Prof. Musioł: powinna powstać Polska Agencja Wymiany Akademickiej

PAP-Nauka w Polsce, 2011-02-24

 

Nadszedł najwyższy czas na internacjonalizację szkolnictwa wyższego i powołanie Polskiej Agencji Wymiany Akademickiej, która będzie dbać o promocję polskiego szkolnictwa wyższego na świecie – uważa rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł.

O umiędzynarodowieniu polskiego szkolnictwa wyższego, pozyskiwaniu studentów zagranicznych i promocji polskich uczelni za granicą rozmawiają w Łodzi przedstawiciele uczelni z całego kraju na konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce”. W dwudniowym spotkaniu, które organizowane jest w ramach programu „Study in Poland”, prowadzonego przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną „Perspektywy”, biorą udział przedstawiciele ok. 80 uczelni.

„Po zmianie ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, po opracowaniu strategii rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce czas najwyższy na internacjonalizację. To jest naturalny krok niezbędny, żeby Polska mogła uczestniczyć w budowie europejskiej przestrzeni edukacyjnej i badawczej” – powiedział w czwartek dziennikarzom prof. Musioł, który jest przewodniczącym Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP.