Gmail też ofiarą cyberprzestępców

Gmail też ofiarą cyberprzestępców

tvn.24

WYKRADLI PONAD 30 TYS. POUFNYCH DANYCH

G-mail, należący do firmy Google popularny system poczty elektronicznej, padł ofiarą cyberprzestępców – donosi BBC. Google przyznaje, że doszło do opublikowania w Siecie tysięcy loginów i haseł do kont pocztowych użytkowników Gmaila. Serwis apeluje do użytkowników o zmianę danych dostępowych.

Według BBC News, w internecie opublikowano dwie listy zawierające szczegółowe dane – loginy i hasła użytkowników poczty Gmail, Yahoo, Hotmail oraz AOL. Ponadto – jak ujawnił Google – w sieci pojawiła się też trzecia lista, lecz nie podano jak wiele danych zawierała.

W związku z „wyciekiem” poufnych danych, rzecznik firmy Google przestrzega przed phishingiem – czyli wyłudzaniem, najczęściej właśnie przy użyciu poczty elektronicznej, poufnych informacji. Apeluje też o zmianę używanych haseł.

Firma podkreśla, że wyciek danych nie był spowodowany błędem systemu ochrony danych w systemach Gmail, ale naiwnością użytkowników, którzy ujawnili informacje o sobie hakerom…

Na drugiej liście znalazło się już 20 tys. loginów i haseł dostępu do poczty Hotmail, Yahoo, AOL, Gmail i innych serwisów. Trzecią listę, do której nie dotarło BBC, odkrył Google.

Nauczka dla użytkowników

Część z opublikowanych danych była już nieaktualna, ale sporo adresów poczty elektronicznej było prawdziwych.

Specjaliści radzą, by serwisy świadczące usługę poczty elektronicznej skuteczniej edukowały swoich użytkowników przed ujawnianiem swoich danych hakerom. Co więcej, jak wynika z raportu Yahoo około 40 proc. użytkowników tego serwisu używa tych samych haseł wszystkich serwisach, z których korzystają.

Dostęp do informacji publicznej via internet

Dostęp do informacji publicznej via internet

serwis vagla.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nie można pozostawić wniosku bez rozpoznania tylko dlatego, że został wniesiony pocztą elektroniczną, ponieważ możliwość wnoszenia pism elektroniczną pocztą przewiduje KPA (sygn. II SAB/ Wa 57/09). Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził w uzasadnieniu swojego wyroku, że dysponent informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia tylko wtedy, „gdy informacja ta nie została wcześniej udostępniona i nie funkcjonuje w obiegu publicznym” (IV SAB/Gl 45/09 ).

Podanie wolno wnieść przez Internet

Rz

Wniosek przesłany do urzędu pocztą elektroniczną powinien być rozpatrzony tak jak każde inne pismo

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego podania i inne pisma do urzędów mogą być wnoszone nie tylko pisemnie, ale również dalekopisem, telefaksem, pocztą elektroniczną czy za pomocą formularza ze strony internetowej – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. II SAB/ Wa 57/09) uwzględniając skargę Romana P.