Misja współczesnego uniwersytetu

Uniwersytety są traktowane jak huty

Rz

Chcielibyśmy, żeby wszyscy studenci mieli obowiązek płacenia za studia, ale żeby było wiele możliwości uzyskania zwolnienia z odpłatności – tłumaczy rektor UW Katarzyna Chałasińska-Macukow

Rz: Rektorzy w swojej „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego 2010 – 2020” wystawili polskim uczelniom „ocenę niesatysfakcjonującą”. Za co ta niska nota?

W ciągu ostatnich 20 lat liczba studentów wzrosła czterokrotnie, a liczba pracowników naukowych tylko o ok. 20 procent. Wzrostowi liczby studentów nie towarzyszył odpowiedni wzrost finansowania uczelni, a infrastruktura zmieniła się tylko częściowo. To są główne powody tak niskiej oceny. Poza tym nauka na świecie bardzo się rozwinęła i mamy poczucie, że pozostajemy w tyle….

Czy uniwersytet można traktować jak przedsiębiorstwo?

Absolutnie nie. To właśnie obecne przepisy traktują uczelnie jak huty, które muszą wykazać zysk. Oczywiście uniwersytet powinien być dobrze zarządzany, rektor musi myśleć o budżecie, ale uczelnia musi też realizować misję.

A jaka jest misja współczesnego uniwersytetu?

Kształcenie odpowiedzialnych obywateli, którzy nie będą się czuli klientami, ale będą mieli świadomość własnej podmiotowości.

Rektorzy chcą, by uczelnie publiczne mogły się przekształcać w prywatne i odwrotnie

Płatne studia to nie żart rektorów

Rz

Rektorzy chcą, by uczelnie publiczne mogły się przekształcać w prywatne. Minister nauki mówi „nie”.

Co proponują rektorzy? Głównie zmianę finansowania uczelni. Chcą powołania Narodowego Funduszu Szkolnictwa Wyższego, który m.in. w konkursach przekazywałby uczelniom pieniądze na konkretne zadania edukacyjne, np. prowadzenie kierunku. Uważają też, że z budżetu więcej środków powinno płynąć na rozwój badań, a nie kształcenie studentów, na którym szkolnictwo skupiło się przez ostatnią dekadę.

Prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki tłumaczył, że w wyniku niedofinansowania nauki polskie uniwersytety osiągają niskie pozycje w międzynarodowych rankingach, gdzie pod uwagę brane są badania.

Jak wczoraj pisała „Rz”, rektorzy chcą powszechnej współodpłatności za studia na uczelniach publicznych. Wczoraj ujawnili, że proponują też możliwość przekształcania uczelni publicznych w prywatne i odwrotnie.

Według ich koncepcji majątek przekształconej uczelni publicznej należałby wówczas do Skarbu Państwa, a uczelnia mogłaby pobierać pełne czesne. O przekształceniu decydowałby minister.

Prof. Woźnicki tłumaczył, że to szansa na przetrwanie uczelni , które z budżetu dostawałyby mało pieniędzy.

Studenci nie chcą utrzymywać rektorów

Studenci pokazują puste kieszenie

tvn.24

Studenci sprzeciwiają się pomysłowi rektorów, by od 2015 r. część kosztów studiów pokrywali z własnej kieszeni. – Pieniędzy nie należy szukać w kieszeniach potencjalnych studentów, bo ich tam nie ma – uważa pełnomocnik skupieni w inicjatywie „Stop Płatnym Studiom”, Marcin Mastalerek.

Pomysł płatnych studiów zgłosiły Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich i Fundacja Rektorów Polskich. Wprowadzenie „zasady częściowej odpłatności za studia stacjonarne w uczelniach publicznych” zakłada projekt „Strategii rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020”, zaprezentowany w środę w południe w czasie konferencji na Uniwersytecie Warszawskim…

Studenci podkreślają, że smutne jest to, iż pomysł płatnych studiów wychodzi ze środowiska akademickiego. Mają jednak nadzieję, że jest to głos tylko rektorów, a nie całego środowiska akademickiego. Komitet „Stop Płatnym Studiom” uzyskał już poparcie kilkunastu samorządów uczelnianych.