Potwór na uniwersytecie

Potwór na uniwersytecie

Polska XXI- Tomasz Pietrzykowski

Powołana przez Radę Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego pięcioosobowa komisja oceniająca dorobek Marka Migalskiego uznała jednogłośnie, że stanowi on wystarczającą podstawę do wszczęcia przewodu habilitacyjnego. Mimo to, na posiedzeniu rady wydziału wniosek ten został odrzucony głosami pozostałych członków rady, którzy w badaniu i ocenie tego dorobku nie brali udziału. Potwór Pana Cogito stał się na chwilę widoczny.

Z niektórymi zjawiskami jest jak z potworem Pana Cogito – nie są widoczne, ale o ich istnieniu świadczą ich ofiary. Odmowa wszczęcia przewodu habilitacyjnego, z jaką spotkał się na dwóch uniwersytetach Marek Migalski jest jedną z okazji, kiedy potwór Pana Cogito zionął ogniem i przez to stał się – na moment – widoczny. Zamknąć w tym właśnie momencie oczy i udawać, że Potwora nie ma, to byłaby nie tylko zbrodnia, to byłby błąd.

 W polskim życiu naukowym XXI wieku może być tak, że przeszkodą do uzyskania stopnia naukowego nie jest ocena osiągnięć i prac naukowych, ale głoszenie nieprawomyślnych i niemodnych w środowisku poglądów, głupawa łatka „sługusa” nielubianej opcji politycznej oraz narażenie się nagłośnieniem postępowania swojego przełożonego. W świecie nauki polskiej Anno Domini 2009 można być szykanowanym za poglądy. Można stać się obiektem vendetty z powodu traktowania serio standardów i deklaracji wypisanych uroczyście w statutach uniwersytetów i za przeciwstawienie się czynieniu z nich groteskowej fikcji. Dzieje się tak pośród ludzi na co dzień opowiadających studentom o wartości swobodnej debaty, szacunku dla innych poglądów, pluralizmie, tolerancji i odwadze w głoszeniu i obronie własnych racji

Rok Herberta


Rok Zbigniewa Herberta
„W tym roku przypada 10 rocznica śmierci Zbigniewa Herberta. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął w lipcu ub.r. uchwałę o ustanowieniu roku 2008 Rokiem Herberta.
W dobie kryzysu wartości i bolesnego zwątpienia stał twardo po stronie zasad: w sztuce kanonu – piękna, hierarchii i rzemiosła, w życiu – kodeksów etycznych, jasno odróżniających pojęcie dobra i zła. (…) Wprowadził do polszczyzny formułę – przykazanie – słowa „Bądź wierny. Idź” – czytamy w sejmowej uchwale.
Mottem Roku jest cytat „We mnie jest płomień, który myśli” pochodzący z wiersza „Napis”.

Rok Herberta

Kalendarium życia Zbigniewa Herberta

Zbigniew Herbert zmarł 28 lipca 1998r. w Warszawie.

Zbigniew Herbert

Zbigniew Herbert-film

W świecie Pana Cogito

To wcale nie wymagało wielkiego charakteru
nasza odmowa niezgoda i upór
mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi
lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku

Zbigniew Herbert – Przesłanie pana Cogito

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 1/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 2/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 3/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 4/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 5/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 6/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 7/8

Zbigniew Herbert – Obywatel Poeta 8/8

Zbigniew Herbert o narodzinach III RP

Zbigniew Herbert o Michniku

Jacek Trznadel – Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem
„HERBERT: – I teraz następuje właśnie problem zniewolenia elity. „Językoznawca” powiedział, że nie trzeba kupować narodu, wystarczy mieć tych inżynierów dusz i to zupełnie załatwia problem zniewolenia. Władza potrzebowała legitymizacji i legitymizacja wyszła od strony inteligencji tak zwanej twórczej, przede wszystkim od literatów. Więc ja z tego interesu wyszedłem, bo nie chciałem uczestniczyć w tej imprezie. Pytałem innych, dlaczego zostali… Ten okres nie pozostawił ani dzieł wybitnych, ani nawet znośnych.”
„Jedyna rzecz, którą noszę ze sobą, to rozprawa o językoznawstwie Józefa Wissarionowicza. W chwilach, kiedy zawodził Pickwick, czytam to i wraca mi dobry humor. Gigantyczny żart, groteska, satyra na racjonalizm”