Otwarta nauka – konferencja na Uniwersytecie Warszawskim

Otwarta nauka – konferencja na Uniwersytecie Warszawski

PAP – Nauka w Polsce

Od 15 maja będzie dostępna internetowa baza danych elektronicznych wersji książek naukowych i akademickich. Działalność serwisu oficjalnie zainaugurowano we wtorek, 5 maja,  na konferencji promującej koncepcję otwartej nauki na Uniwersytecie Warszawskim„Otwarta nauka to bardzo szerokie pojęcie obejmujące różne działania związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii dla ułatwienia komunikacji naukowej, współpracy naukowej oraz edukacji na poziomie szkolnictwa wyższego” – powiedział PAP współorganizator konferencji, koordynator programu „Otwórz książkę” Alek Tarkowski z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). 

W skrócie chodzi o udostępnianie w internecie elektronicznych wersji książek, artykułów i referatów naukowych oraz materiałów akademickich, np. wykładów lub podręczników. We wtorkowej konferencji, pod honorowym patronatem prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera, wzięli udział naukowcy, bibliotekarze uniwersyteccy i tzw. administratorzy nauki.

Jak dodał Tarkowski, z otwartością wiąże się przede wszystkim przejrzystość nauki. „Otwarty dostęp do publikacji naukowych ułatwia weryfikację wyników badań, ułatwia budowanie na już zastanych materiałach” – tłumaczył, podkreślając, że są to podstawowe czynności, które musi wykonywać rzetelny badacz.

W Polsce, jak dodał, nie ma na razie powszechnego dostępu do publikacji. Tylko 20 na 1200 czasopism naukowych publikuje część swojej treści w internecie. A właśnie w czasopismach najczęściej naukowcy ogłaszają swoje wyniki badań. Nie ma też w sieci publicznych repozytoriów, czyli miejsc, w których autorzy artykułów mogliby ogłaszać kopie swoich tekstów opublikowanych wcześniej w wersji papierowej.

Niewiele lepiej jest z książkami. W tym celu ICM UW rozpoczęło program „Otwórz książkę”. Jest to internetowa baza danych elektronicznych wersji książek. Udostępniają je sami autorzy, a korzystanie z nich jest bezpłatne. Na wtorkowej konferencji oficjalnie zainaugurowano działalność serwisu http://otworzksiazke.pl. Dla użytkowników będzie on dostępny od 15 maja. W bazie mają być dostępne też stopniowo cyfrowe wersje publikacji naukowych zgromadzone w Bibliotece Narodowej.

Cyfrowa kolekcja współczesnych książek naukowych

Większy dostęp do publikacji naukowych receptą na rozwój wiedzy

PAP – Nauka w Polsce

Chcemy, z pomocą nowych technologii, zwiększyć dostępność publikacji naukowych. Ich niskie nakłady drukiem powodują, że z czasem korzysta się z nich rzadziej, niż to mogłoby i powinno mieć miejsce – mówią autorzy ogólnopolskiego projektu „Otwórz książkę”, którego celem jest stworzenie cyfrowej kolekcji współczesnych książek naukowych, udostępnionych przez autorów. W jej skład wejdą również książki niedostępne już na rynku w wersji drukowanej, a mimo to posiadające wartość naukową i edukacyjną. 

Projekt „Otwórz książkę” jest prowadzony jest przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW), w ramach dwóch innych przedsięwzięć: „Creative Commons Polska” oraz „Biblioteka Wirtualna Nauki”. Realizowany jest pod patronatem prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. Michała Kleibera, a jego partnerem instytucjonalnym – odpowiedzialnym za digitalizację – jest Biblioteka Narodowa.Zdaniem koordynatorów projektu, barierą dla obiegu tekstów naukowych w Polsce są w dużej mierze ich niewielkie nakłady.

Inauguracja projektu „Otwórz książkę” będzie miała miejsce 5 maja br., podczas konferencji „Otwarta nauka”, organizowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Celem konferencji jest przybliżenie środowisku naukowemu założeń inicjatywy oraz wszystkich korzyści płynących z idei otwartej nauki i wolnego dostępu do danych naukowych. W czasie spotkania omówione zostaną ruchy „Open Access” oraz „Access to Knowledge” (A2K), a także nowe modele otwartej współpracy naukowej. Gościom zostanie też zaprezentowany opisany powyżej serwis internetowy i „Przewodnik po otwartej nauce”, czyli tworzona w ramach projektu publikacja.