Nowy budżet nauki

logo_mnsw2

Nowy budżet nauki!

Sprawy Nauki

Jakie będą oszczędności w nauce i szkolnictwie wyższym? Ile kto dostanie? Jaki będzie budżet nauki? Z czego trzeba będzie zrezygnować? 

Na prośbę sejmowej Komisji  Edukacji, Nauki i Młodzieży z 13. lutego minister nauki przedstawiła 17 lutego informacje dotyczącą  przewidywanych ograniczeń wydatków w nauce i szkolnictwie wyższym oraz realizacji priorytetowych zadań w ramach budżetu nauki i szkolnictwa wyższego w roku 2009. 

Uczelnie muszą zwrócić niewypłacone stypendia

kudrycka7

Uczelnie muszą zwrócić niewypłacone stypendia

GW

„Gazeta” napisała wczoraj, że niektóre szkoły wyższe nie wydają przyznawanych przez Ministerstwo Nauki pieniędzy na stypendia. – Nie wolno oszczędzać na studentach – mówi minister nauki Barbara Kudrycka.

Wczoraj przekazała do konsultacji projekt rozporządzenia. Zgodnie z nim, jeśli uczelnia publiczna zaoszczędzi ponad 30 proc., a uczelnia niepubliczna – więcej niż 10 proc. z funduszu stypendialnego, o taką kwotę zostanie im zmniejszona dotacja na rok następny.
W 2008 r. na kontach zostało im aż 330 mln zł. Te pieniądze nie wracają jednak do państwowej kasy. Uczelnie przeznaczają je na remonty. Chodzi o to, że prywatne nie mogą tego robić w ogóle. A publiczne mogą wydać tylko do 20 proc. puli stypendialnej na remonty akademików i stołówek. Według ministerstwa niektóre wydają więcej. 
Rekordziści mieli w grudniu na kontach po ok. 30 mln zł, normą są kilkumilionowe oszczędności, ale są też placówki, które wydają pieniądze co do grosza. Ministerialne dotacje są obliczane według podawanej przez uczelnie liczby studentów. 

Oszczędzanie ministerstwa

logo_mnsw1

MNiSW: oszczędzamy, ale finansowanie nauki wzrośnie

PAP – Nauka w Polsce

Nie zmniejszą się nakłady na badania naukowe ani na funkcjonowanie uczelni – zapewniała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Finansowanie nawet wzrośnie w stosunku do 2008 r. Jak tłumaczyła Kudrycka, oszczędności resortu wyniosą ok. 872 mln zł, czyli MNiSW wyda mniej, niż planowano, o ok. 6 proc. Cały budżet resortu na rok 2009 wynosi 14,5 mld zł, a po doliczeniu środków z funduszy strukturalnych UE i rezerw celowych prawie 20 mld i będzie większy, jak informuje kierownictwo MNiSW, o ponad 1 mld zł niż w 2008 r. 
Jak przyznała Kudrycka, w budżecie na rok 2009 zaplanowano co prawda większy wzrost nakładów, zwłaszcza na badania naukowe, ale kryzys gospodarczy zmusił rząd do rezygnacji z tych planów. Zredukowano np. wzrost nakładów na badania wojskowe.

Ponadto oszczędności dotkną, jak mówiła, badań na rzecz rozwoju gospodarki, które finansuje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 30 mln mniej dostaną szkoły wyższe na inwestycje, czyli np. remonty. Zmniejszą się też wydatki na promocję polskiej nauki i szkolnictwa wyższego na zagranicznych targach oraz na udział w niektórych międzynarodowych programach badawczych.

Oszczędności ministerstwa

logo_mnsw

MNiSW: zaoszczędzimy 872 mln zł

PAP – Nauka w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyda w tym roku mniej o 872 mln zł niż zaplanowano – poinformował rzecznik resortu Bartosz Loba. Jest to wynik poszukiwania oszczędności, zleconego przez premiera wszystkim ministerstwom. „Oszczędności szukaliśmy w tych kwotach, o które miałby wzrosnąć budżet w 2009 roku w porównaniu z 2008 (planowany był wzrost o ok. 2 mld zł)” – tłumaczył Loba. 

Jak dodał, przede wszystkim MNiSW planuje ograniczyć: wydatki na badania na rzecz obronności (np. badania dotyczące technologii wojskowych), koszty własne działalności ministerstwa, wydatki na promocję i udział w targach międzynarodowych i pozaplanowe koszty administracyjne w jednostkach podległych ministerstwu – np. wydatki na remonty.Zredukowane mają być ponadto nakłady na te badania naukowe, które da się sfinansować z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W ogóle jak najwięcej przedsięwzięć resort będzie się starał sfinansować ze środków UE.

„W żadnym wypadku oszczędności nie dotkną wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym oraz wysokości stypendiów” – zapewnił rzecznik MNiSW. Jak dodał, pensje pracowników akademickich będą waloryzowane, a w niektórych przypadkach wzrosną.

Nie ucierpi też planowana na 2009 i 2010 r. reforma nauki. Pięć projektów ustaw, nad którymi pracuje obecnie parlament, ma szansę wejść w życie zgodnie z planem.