Nie można badać dyplomów

Nie można badać dyplomów 

Rz

Organy samorządu zawodowego pielęgniarek nie mogą badać wymaganych standardów kształcenia w akredytowanych szkołach wyższych – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.

Jeżeli osoba starająca się o potwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, ma dyplom ukończenia szkoły wyższej, posiadającej akredytację, organy samorządu zawodowego pielęgniarek nie mogą badać, czy szkoła ta spełniała wymagane standardy kształcenia – stwierdził NSA w uchwale podjętej w siedmioosobowym składzie (sygn. II OSKL 2/08) . 

Nie uznany magister 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, prawo do ich wykonywania stwierdza okręgowa rada pielęgniarek i położnych. Warunkiem jest m.in. posiadanie dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub położnych.