Portal o stratach osobowych pod okupacją niemiecką

Nowa odsłona portalu o stratach osobowych pod okupacją niemiecką

PAP – Nauka w Polsce

Nową odsłonę stronywww.straty.pl przedstawiającą 1,5 mln wpisów z danymi osobowymi ofiar i represjonowanych przez nazistów podczas II wojny światowej przedstawiono na konferencji prasowej w warszawskiej siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej. Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” został zainicjowany w 2006 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej. 

Celem programu jest stworzenie imiennej bazy danych, zawierającej wszystkie możliwe do uzyskania informacje o ofiarach prześladowań niemieckich wobec obywateli polskich w latach 1939-1945. Dotychczas projekt prowadził Ośrodek KARTA, obecnie jego zadania przejmuje wybrana w drodze konkursu Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie.

„Obecnie na stronie internetowej http://www.straty.pl znajdują się informacje ogólne o programie oraz baza danych uwzględniająca osoby zmarłe, wzięte do niewoli, więźniów obozów i gett, aresztowanych, robotników przymusowych, deportowanych, wysiedlonych, nieletnie ofiary i osoby zmuszone do ukrywania się. Do nazwisk w najbliższym czasie w miarę możliwości planujemy dołączyć zdjęcia i notki biograficzne. Umieszczona na stronie wyszukiwarka umożliwi odnalezienie konkretnych osób poddanych represjom, a kwestionariusz – przekazanie informacji na temat innych ofiar represji” – opowiadał Pawłoś.

Jak zaznaczył, kwestionariusze będzie można przesłać nie tylko drogą elektroniczną, organizatorzy planują także wysłanie do organizacji i środowisk kombatanckich ich wersji papierowej, aby można je było wypełnić i przesłać na adres: Fundacja Polsko- Niemieckie Pojednanie, ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa.