Obowiązek oceniania swoich wykładowców

Uniwersytet: Chcesz dalej studiować, oceń wykładowców

GW

Studenci prawa mają obowiązek oceniać swoich wykładowców. Aby wpisać się na kolejny semestr, muszą wypełnić co najmniej trzy ankiety dotyczące jakości kształcenia.

Wprawdzie ankiety do ocen wykładowców wykorzystywane są na uniwersytecie od dawna, to dotąd wypełniała ją znikoma liczba osób. Na przykład na Prawie – najwyżej 20 proc. studiujących.

– Wielu obawiało się, że mimo zapewnień dziekana wyciekną informacje, kto i jakie oceny wystawił poszczególnym wykładowcom, a ci później będą chcieli się odegrać – mówi Arkadiusz z III roku dziennej administracji.