Rydzyk broni doktoratu

Rydzyk broni doktoratu

Każdy może stać się świadkiem otwartej obrony ojca Tadeusza Rydzyka, która odbędzie się we czwartek o godzinie 11 na UKSW. Założyciel Radia Maryja ma za sobą już egzaminy, jeśli zostanie doktorem, będzie mógł wrócić na stanowisko rektora swojej uczelni.

Głównym powodem napisania doktoratu przez ojca Rydzyka – oczywiście poza potrzebą zdobywania wiedzy – jest jego własna uczelnia. Tadeusz Rydzyk musiał bowiem ustąpić ze stanowiska rektora Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w 2006 roku. Zgodnie bowiem z ustawą o szkolnictwie wyższym, rektor musi być co najmniej doktorem.

Promotorem rozprawy ojca Rydzyka jest ks. profesor Paweł Góralczyk, specjalista w dziedzinie teologii moralnej, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN i członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów Naukowych. W gronie recenzentów znaleźli się dominikanin ojciec Jacek Salij, znany teolog, oraz ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.