Polskie uczelnie obce dla obcokrajowców

Mało obcokrajowców na polskich uczelniach

Rz

Polska należy do tych krajów Unii Europejskiej, gdzie jest najmniej studentów z zagranicy. Na polskich uczelniach – według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – studiuje ok. 14 tys. obcokrajowców.

Polska pod względem liczby zagranicznych studentów wciąż prezentuje się bardzo słabo – oceniła minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka – „okazuje się bowiem, że na Węgrzech studentów zagranicznych jest procentowo siedem razy więcej, a w Czechach nawet dwanaście razy więcej”.

Polska ma jeden z najniższych w Europie wskaźników udziału studentów-cudzoziemców w ogólnej liczbie studentów. W 2006 r. wyniósł on 0,5 proc. Dla porównania w Luksemburgu – 42,2 proc., Szwajcarii – 19,2 proc., Wielkiej Brytanii – 17,9 proc., Austrii – 15,5 proc., Belgii – 12,1 proc., Niemczech 11,4 proc. i Francji 11,2 proc. Średnia krajów OECD – 9,6 proc.

Zdaniem Kudryckiej, na świecie szkolnictwo wyższe w coraz większym stopniu ma charakter globalny. „Uczelnie umiędzynarodawiają się, z roku na rok wzrasta mobilność studentów oraz pracowników akademickich” – mówiła.

Według statystyk OECD, w 1975 r. na świecie liczba osób studiujących poza krajem swojego pochodzenia sięgała ok. 0,6 mln osób, podczas gdy w 2008 r. liczba ta zwiększyła się pięciokrotnie i przekroczyła 3 mln osób.

– W Polsce tylko na niektórych kierunkach i uczelniach liczba studiujących obcokrajowców powoli, ale systematycznie rośnie. Szczególnie popularne wśród cudzoziemców są studia medyczne, których jakość jest oceniana bardzo wysoko. A niskie koszty studiów w Polsce powodują, że mamy coraz więcej studentów ze Stanów Zjednoczonych czy Kanady, a także z krajów europejskich, jak Norwegia czy Szwecja – powiedziała minister nauki.

W jej opinii o tym, że na studia do Polski nie przyjeżdżają obcokrajowcy, mogą decydować m.in. niskie notowania polskich uczelni w międzynarodowych rankingach…

Kudrycka podkreśliła, że na uczelniach w zachodniej Europie obowiązuje inny, jej zdaniem znacznie korzystniejszy, styl pracy dydaktycznej. „Masowość kształcenia na niektórych kierunkach w Polsce doprowadziła do utraty tradycyjnej więzi mistrz-uczeń, dzięki której poprzez częste kontakty z wykładowcami studenci pracują pod okiem tutorów w sposób zindywidualizowany, dobierając zajęcia do własnych zainteresowań, talentów i potrzeb” – mówiła.

Azjatycki potop na uczelniach

Śląskie uczelnie zaleje fala studentów z Indii i Chin

Dziennik Zachodni

Uniwersytet Śląski będzie rekrutować Chińczyków i Hindusów na kolejny rok akademicki. Kraje azjatyckie najlepiej rokują dla uczelni, które szukają studentów na deficytowe kierunki w kraju.

Studenci z importu powinni też zapełnić lukę wynikającą z niżu demograficznego, zwłaszcza że do tej pory ich liczba nie przekraczała kilkudziesięciu na jednej uczelni. Wyjątkami są tylko Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. 

Na więcej studentów spoza kraju liczą na najwyższych szczeblach. Za trzy tygodnie wejdą w życie nowe regulacje, które mają ułatwić pozyskiwanie studentów na polskie uczelnie. Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka podpisała właśnie rozporządzenie, które zwalnia uczelnie ze skomplikowanych procedur nostryfikacyjnych dyplomów zagranicznych.

– Obecnie w Polsce będzie mogło studiować znacznie więcej osób z dyplomami uczelni zagranicznych. To także szansa dla polskich uczelni, których w coraz większym stopniu dotyczy problem niżu demograficznego, a także rosnąca konkurencja – podkreśla Kudrycka w oficjalnym komunikacie.

Z nostryfikacji mogą zostać zwolnieni posiadacze dyplomów licencjackich, którzy chcieliby w Polsce zrobić magisterium, a także kandydaci starający się o przyjęcie na studia podyplomowe. Znacznie więcej osób niż do tej pory będzie mogło ubiegać się w Polsce o uzyskanie stopnia doktora. Jeśli jednak jakaś szkoła wyższa będzie miała ochotę sprawdzić dyplom pochodzący np. z mało znanego kraju, nic nie będzie stało na przeszkodzie. 

Ogółem w Polsce studiuje 13695 cudzoziemców. Europejczyków jest 8852, Azjatów 2603,
1334 obywateli Ameryki Północnej i Środkowej oraz 769 Afrykanów.