Niezawisłość od rozumu

Niezawisłość od rozumu    

Rz,    Blog Pawła Lisickiego

Dwadzieścia lat po upadku komunizmu są w Polsce ludzie, którzy nie rozumieją wolności słowa. Nie wiedzą też, na czym polega w nowoczesnym państwie kontrolna funkcja mediów. Co gorsza, są to ludzie, których powinno się otaczać szczególnym uznaniem, a ich decyzje powinny cieszyć się szacunkiem. Powinny. Wszakże nieraz potwierdza się stara prawda, że sam formalny autorytet nie wystarczy, by reprezentować mądrość i rozsądek.

Doprawdy, aż trudno uwierzyć, ale stało się: polski Sąd Najwyższy uznał, że przestępstwo ujawnienia tajemnicy państwowej mogą popełnić nie tylko urzędnicy zobowiązani do jej ochrony, ale też dziennikarze, którzy ją publikują. Jest to orzeczenie niebywałe. I to nie tylko dlatego, że pozostaje w sprzeczności z ogólnoeuropejską tendencją do ochrony praw dziennikarzy. Więcej. Oznacza ono zmianę dotychczasowego orzecznictwa polskich sądów i praktyki prokuratorskiej. Ten wyrok ośmiesza i kompromituje. Gdyby zastosować go w praktyce, większość przestępstw korupcyjnych, większość przypadków nadużycia władzy przez polityków nigdy nie ujrzałaby światła dziennego. Nie ma sensu przypominać przywoływanej zawsze w takiej chwili afery Watergate.